Taal
NL
EN
Tekstgrootte
-
+
Kairos Palestina

Werkgroep Kairos Palestina Nederland

De Werkgroep Kairos Palestina Nederland is in mei 2010 opgericht om het Palestijnse Kairos-document van december 2009 in de kerken en bij de media in Nederland bekendheid te geven en daarmee de dialoog over onze betrokkenheid bij de ontwikkelingen in Palestina en Israël te versterken.Het Kairos-document is niet alleen een roep om naast onze Palestijnse broeders te staan, zowel christenen als moslims, maar ook een belangrijke handreiking om in gesprek te komen tussen Palestijnen onderling, tussen Palestijnen en Israëli's, en tussen Palestijnen, Israëli's en andere bij de situatie betrokken mensen en groepen.

De Werkgroep Kairos Palestina Nederland heeft als doel

 • Het Kairos Palestina document in Nederlandse kerken, op verschillende niveaus (Raad van Kerken, synodes, regionale groepen, gemeentes en parochies) en bij andere belangstellenden bekend te maken en vandaar uit handelingsperspectieven aan te reiken voor ondersteuning van rechtvaardige verhoudingen in Palestina en Israël.
 • Te stimuleren dat het theologisch denken over Israël en de verhouding tot de Palestijnen en andere volken en groepen in de regio vernieuwd en verdiept wordt, waarbij gerechtigheid voor allen uitgangspunt is.
 • Palestijnse christenen doen ervaren, dat Nederlandse christenen hun oproep gehoord hebben en meewerken aan het zoeken naar oplossingen die recht doen aan alle Palestijnen.

De samenstelling van de werkgroep is:

 • Jan van der Kolk, oud-voorzitter Kerk en Wereld, voorzitter
 • Marijke Gaastra, oud-medewerker KerkinActie, secretaris
 • Sjaak Beirnaert, eigenaar boekhoudbureau, penningmeester
 • Alette van de Lagemaat, maatschappelijk werker en coach
 • Ghada Zeidan, Palestijnse, voormalig projectleider United Civilians for Peace
 • Igo Corbière, IT en communicatie-adviseur
 • Gied Ten Berge, socioloog en religiewetenschapper, oud-medewerker IKV Pax Christi
 • Kees Tinga, oud-medewerker KerkinActieBert de Vries: 'Verdriet en
verontwaardiging over de
opstelling van de Neder-
landse regering' lees meer

Donaties

Draagt u het werk van de stichting Kairos Palestina een warm hart toe en wilt u ons ondersteunen?
Klik hier om te doneren.


iDeal


Algemeen Nut Beogende Instelling
Follow us on Twitter