Taal
NL
EN
Tekstgrootte
-
+
Kairos Palestina

Waarom nu?

“Omdat we vandaag op een doodlopende weg zijn beland in de tragedie van het Palestijnse volk.”

De initiatiefnemers van dit document vragen u de noodzaak in te zien van een samenleven tussen christenen, moslims en joden in wederzijds respect. Net als het Zuid-Afrikaanse Kairos document van 1985, dat opriep tot verzet, gerechtigheid en verzoening om een einde te maken aan de wreedheden van het apartheidsregime, dringt dit Palestijns christelijke woord bij plaatselijke christenen aan op geduld, volharding, hoop en samenwerking. Tegelijkertijd roept Het uur van de waarheid de kerken, overheden, individuen en de internationale gemeenschap op om sancties tegen en boycot van Israel in te stellen. Het document is geen wraakneming. Het doel is juist een rechtvaardige en blijvende vrede, die een einde maakt aan de Israëlische militaire bezetting.

Het uur van de waarheid is het resultaat van een lange samenwerking: “Nadat we met elkaar gebeden hebben, na bezinning en gedachtewisseling over het lijden dat ons land treft onder de Israëlische bezetting, schreeuwen we nu onze nood uit.”

"Als Palestijnse christenen hopen we dat dit document een keerpunt zal zijn dat alle initiatieven voor vrede bij elkaar brengt, met name die van onze christelijke zusters en broeders. We hopen ook dat het document positief verwelkomt zal worden en wereldwijde steun zal krijgen, zoals het Zuid-Afrikaanse document in 1985. Wij geloven dat bevrijding van bezetting in het belang is van alle volken in de regio omdat het niet slechts een politiek probleem is, maar een zaak waarin mensen te gronde worden gericht.”

“Wij bidden tot God om ons allen te inspireren, bovenal onze leiders en beleidsmakers, om de weg naar rechtvaardigheid, recht en gelijkheid te vinden, en om te realiseren dat dit de enige weg is die naar ware vrede leidt, welke wij zo dringend zoeken.”Bert de Vries: 'Verdriet en
verontwaardiging over de
opstelling van de Neder-
landse regering' lees meer

Donaties

Draagt u het werk van de stichting Kairos Palestina een warm hart toe en wilt u ons ondersteunen?
Klik hier om te doneren.


iDeal


Algemeen Nut Beogende Instelling
Follow us on Twitter