Taal
NL
EN
Tekstgrootte
-
+
Kairos Palestina

TEKEN DE PETITIE!

Joodse bevrijdingstheoloog Marc Ellis
het zwijgen opgelegd door ‘christelijk-rechts’?

Marc Ellis is de directeur van het Centre for Jewish Studies aan de Baylor University in de Verenigde Staten en een internationaal bekende joodse bevrijdingstheoloog.  Vanwege zijn kritiek op de theologie na Auschwitz, het christen-zionisme en de staat Israël, dreigt hij nu ontslagen te worden. Degene die hem uit zijn functie wil hebben is de nieuwe president van de Baylor University Ken Starr, een christelijke advocaat uit het rechtse, Republikeinse kamp die in de Lewinsky affaire voor Paula Jones de juridische campagne leidde om president Clinton ten val te brengen. Starr is gebeten op de opvattingen van Marc Ellis.  Kairos steunt een petitie voor Marc Ellis.

Wie is Marc Ellis en wat zijn de theologische opvattingen waar Ken Starr niets van moet hebben?

Ellis is van mening dat door de theologie na Auschwitz, waarin de Shoah beschouwd werd als een unieke catastrofe die alléén joden kon overkomen en daarom hen mogelijk opnieuw zal overkomen, het jodendom zelf zijn ‘ethische kompas’ voor de rest van de wereld is kwijtgeraakt. In navolging van Heschel ziet Ellis in de Shoah ook geen vingerwijzer Gods en een aanmoediging voor het zionisme, maar legt hij de verantwoordelijkheid voor deze genocide volledig in handen van mensen die Gods geboden hebben ontkend.

Volgens Ellis bekennen veel joodse theologen na Auschwitz zich tot het politieke kamp van wat hij de ‘Constantijnse joden’ noemt, een verwijzing naar keizer Constantijn onder wiens bewind de christenen zich de staatsmacht gingen toe-eigenen. Het gaat hier om een verbond van religieuze en niet-religieuze zionisten, voor wie de staat Israël hèt alternatief is geworden voor de zwijgende, machteloze God van Auschwitz. Volgens Ellis heeft zich hier een terugval in de idolatrie geopenbaard. Door ‘Auschwitz’ een exclusieve gebiedende stem te geven met betrekking tot de veiligheid van de staat, vreest Ellis dat deze tenslotte zal uitkomen op een weg die eindigt in uitoefenen van macht omwille van de macht.

Ellis vindt de joodse klacht dat joden moesten lijden onder de christelijke verlossing niettemin volkomen correct, maar joodse Israëli moeten zichzelf dan wel de vraag willen stellen waarom Palestijnen nu onder de ‘joodse verlossing’ moeten lijden en christenen die dat toelaten, zijn volgens hem op een dwaalspoor gekomen. Ellis vindt dat het jodendom heel anders zou moeten omgaan met de Shoah, namelijk door het innemen van een ferme houding ten aanzien van onderdrukking, racisme en genocide, wáár ook ter wereld, maar om te beginnen kritisch op zichzelf moet zijn waar het gaat om de onderdrukking van de Palestijnen.

Ellis kiest daarmee niet voor ‘het Land’, maar voor ‘het profetische’ als essentie van de joodse religie. Het bracht hem in een polemiek met de rabbijn Irving Greenberg, die de betekenis van ‘het profetische’ in de joodse religie juist minder belangrijk vindt, omdat die traditie vooral eigen zou zijn aan de ‘voorbije’ rabbijnse periode tussen het jaar 70 tot het ontstaan van de staat Israël. Ellis voert hiertegen aan dat profeten juist opstonden wanneer het volk zich ín het Land bevond.

Ellis koestert niettemin zijn ‘profetische’ verwachting: een moment van hoop en verlichting, waarop alsnog een weg wordt ingeslagen naar een gefaseerde integratie van de verschillende joodse en Arabische bevolkingsgroepen in het Land op basis van hun volkomen civiele gelijkheid.

Intussen zijn Dr. Cornel West en de beroemde katholieke theoloog Rosemary Ruether voor Ellis in de bres gesprongen en zijn een petitie gestart, waarvan men hoopt dat hij ook in andere landen navolging zal vinden. Wij bevelen de petitie van harte aan!

Ondersteun / Tekenen:
Teken de Petitie voor Marc Ellis!

Lees meer:
Website Mark Ellis bij het Center for Jewish Studies
aan de Baylor University

 

Donaties

Draagt u het werk van de stichting Kairos Palestina een warm hart toe en wilt u ons ondersteunen?
Klik hier om te doneren.


iDeal


Algemeen Nut Beogende Instelling
Follow us on Twitter