Taal
NL
EN
Tekstgrootte
-
+
Kairos Palestina

PERSBERICHT

Reis naar Nederland afgelast

Israëlische bezetter voert druk op tegen christelijke Palestijnse boer

De internationaal bekende christelijke Palestijnse boer, Daoud Nassar heeft zijn voorgenomen bezoek eind februari aan Nederland moeten aflasten, als gevolg van de opgevoerde intimidatie door de Israëlische bezettingsautoriteiten. Nassar zou in een tiental kerkelijke gemeenten lezingen gaan geven, interviews geven aan media en vertegenwoordigers spreken van de kerken en de politiek. Mentaal heeft de opgevoerde intimidatie een enorme impact op de familie Nassar. Voor Daoud Nassar is het momenteel te zwaar om zijn boodschap “We refuse te be enemies” in Nederland uit te dragen, ondanks dat hij dit graag zou willen. Nasar vraagt om gebed voor standvastigheid voor de familie Nassar, om te blijven hopen op een rechtvaardige vrede, en om te blijven weigeren een vijand te zijn.

Daoud Nassar ontleent bijzondere bekendheid vanwege zijn project Tent of Nations (www.tentofnations.org), waarmee hij zijn 45 hectaren grond heeft omgevormd tot een centrum van geweldloze weerbaarheid. Het is nu al een belangrijke alternatieve pelgrimsplaats in de Palestijnse bezette gebieden, vooral voor jonge mensen en kerkelijke groepen. Nassar stelt zich tot doel om vrede en begrip tussen mensen uit verschillende landen en culturen te bewerkstelligen. Hij ontvangt daarom steeds vaker ook nieuwsgierige Israëlische groepen, soms ook uit de omringende settlements. Bij de ingang van zijn terrein heeft hij een grenssteen opgericht met de tekst: Wij weigeren vijanden te zijn.

Tent of Nations heeft ook een plaatselijke opbouwfunctie. Regelmatig verblijft er bijvoorbeeld een groep van ongeveer 30 christelijke Palestijnse jongeren van 16 tot 30 jaar, die opgroeien in de door muren en checkpoints afgesloten steden Bethlehem, Beit Sahur en Beit Jala. Door mee te werken op het land, leren de jongeren dat hun stad ook nog een omgeving kent waar zij historisch in geworteld zijn.

De maatregelen tegen Daoud Nassar en de Tent of Nations passen in het Israëlische beleid om zowel  joodse, islamitische als christelijke vredes- en mensenrechten-bewegingen het zwijgen op te leggen.  Israëlische machthebbers zien het als hun recht deze heuveltop in te nemen - net zoals de overige 60% landbouwgrond op de Westbank - om zo ruimte te maken voor zoveel mogelijk settlements om Amerikaanse en Oost-Europese kolonisten te huisvesten. Deze bezettingspolitiek is erop gericht de Palestijnse boeren bevolking zoveel mogelijk in de ommuurde steden te concentreren. De organisaties hopen dat Nederlandse politici de maatregelen tegen Nassar scherp zullen veroordelen, als strijdig met het internationaal recht en dat kerken erop zullen wijzen dat ze schadelijk zijn voor een noodzakelijke interreligieuze dialoog, gericht op een duurzame en rechtvaardige vrede.

Wilt u de familie Nassar een hart onder de riem steken, dan kunt u een bericht sturen naar Nassar family - P.O. Box 28 - Bethlehem – Palestine, of via het reactieformulier op de website van Tent of Nations: www.tentofnations.org/contact-us .  Uw gift voor de Tent of Nations is welkom op rekening 3276280 van Vrienden van Sabeel in Culemborg, onder vermelding van Tent of Nations.


Donaties

Draagt u het werk van de stichting Kairos Palestina een warm hart toe en wilt u ons ondersteunen?
Klik hier om te doneren.


iDeal


Algemeen Nut Beogende Instelling
Follow us on Twitter