Taal
NL
EN
Tekstgrootte
-
+
Kairos Palestina

Paasboodschap Meta Floor

Jeruzalem, 4 april 2012


Goede mensen,

In deze stille week voor Pasen wil ik jullie graag een hartelijke groet sturen vanuit Jeruzalem. Op dit moment is het zomers warm in Jeruzalem, en is het druk in de Oude Stad. Joden maken zich op voor Pesach, christenen voor het Paasfeest. Dit laatste wordt hier twee keer gevierd: één keer voor de Westerse kerken, en één keer voor de Oosterse kerken (het weekend erna).

Zachte krachten

Pasen, een feest van hoop, waarin centraal staat dat er méér is dan dood, destructie en eindigheid. Ik laat mij inspireren door, en wil blijven geloven in, dat wat Henriëtte Roland Holst-van der Schalk dichtte: "de zachte krachten zeker zullen winnen in 't eind, dit hoor ik als een innig fluistren in mij: zo 't zweeg zou alle licht verduist'ren, alle warmte zou verstarren van binnen". Ik laat mij inspireren door de mensen hier om mijn heen. Mensen zoals Daoud Nassar, die volhardt in het geen vijand te willen zijn, Naim Ateek, die helder formuleert dat vrede alleen mogelijk is als er gerechtigheid geschiedt, Cedar Duaybis, die als een vurige profetes mensen aan het nadenken zet over hoe de bijbel zo vaak misbruikt wordt om anderen te onderdrukken. Ik laat mij inspireren door Joden en Palestijnen die gezamenlijk strijden voor een rechtvaardige vrede, en hierbij risico's durven nemen.

Daoud Nassar - Tent of Nations

Het was overweldigend te ervaren hoeveel medeleven er in Nederland is rondom Daoud Nassar. Er is voorbede gedaan in een groot aantal kerkelijke gemeenten, er zijn brieven geschreven naar politici waarop er Kamervragen zijn gesteld, er is financieel bijgedragen en er zijn allerlei vormen van medeleven naar de familie Nassar gestuurd. Daoud brengt hiervoor zijn hartelijke dank over! Nadat hij enkele weken geleden de 'stop cultivation orders' ontving, heeft zijn advocaat hier onmiddellijk bezwaar tegen gemaakt bij het Israëlisch militair gezag. De verwachting is dat dit bezwaar de komende weken in behandeling genomen zal worden. De druk van uit Israël op de Palestijnen die in gebied C wonen, neemt echter toe. Gebied C is het gedeelte van de Westbank (zo'n 60 procent) waar veel Joodse nederzettingen zijn gebouwd. Palestijnen op de Westbank die in gebied C wonen, zijn voor het bouwen van woningen, het aanleggen van watervoorziening en elektriciteit afhankelijk van toestemming van het Israëlische leger. In de praktijk wordt deze toestemming bijna nooit verleend. Er ontstaan dus schrijnende situaties nu steeds meer Palestijnen systematisch het recht op eerste levensbehoeften wordt ontzegd. Palestijnen worden zo gedwongen naar A-gebieden (de stedelijke gebieden) te verhuizen, waardoor er steeds meer enclaves ontstaan die overbevolkt zijn, met daarbuiten platteland en Joodse nederzettingen die niet toegankelijk zijn voor Palestijnen. Daoud vertelde me vanochtend met zorg dat gisteren opnieuw vier gebouwen ten westen van Bethlehem zijn gebulldozerd. Grote zorg voor de familie Nassar is momenteel dat zodra de muur rondom Bethlehem verder wordt gebouwd, de Tent of Nations aan de Israëlische kant van de muur terecht komt en er geen verbinding meer is tussen de Tent of Nations en Bethlehem. De familie Nassar bereidt zich hier op voor door de Tent of Nations volledig zelfvoorzienend te maken. Nederlandse groepen blijven van harte welkom om de Tent of Nations te bezoeken wanneer zij hier in het land zijn!

Naim Ateek in Nederland

Naim Ateek (oprichter en directeur van Sabeel in Jeruzalem) brengt eind april een kort bezoek aan Nederland. Op maandagavond 23 april om 20.00 uur zal hij spreken op een classicale ZWO-avond in Alkmaar, op dinsdag 24 april vindt in Amersfoort een boekpresentatie plaats van de Nederlandse vertaling van zijn nieuwste boek. Van harte welkom! Zie voor meer info de agenda op www.metafloor.nl

Website www.metafloor.nl

Graag wil ik jullie erop wijzen dat mijn website www.metafloor.nl weer helemaal up-to-date is, en dat ik daar regelmatig een nieuwe weblog op plaats. Zo ontmoette ik afgelopen week Gerard Horton, medewerker van Defence for Children International, die mij wederom confronteerde met het lot van Palestijnse kinderen in Israëlische gevangenissen. Ik schreef er een weblog over. Een Ander Joods Geluid schreef een Open Brief aan Minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken. Onderaan de website vind je de mogelijkheid om je aan te melden voor een RSS-feed, waarmee je automatisch op de hoogte wordt gehouden van nieuwe artikelen op mijn website.

Vrede en alle goeds,
Meta
 
Meta Floor
Kerk in Actie / Sabeel Jerusalem
www.metafloor.nl
Cell phone Jerusalem (++972) 54 24 12 870
Cell phone NL (++31) 6 488 09 550

goodness is stronger than evil - love is stronger than hate -
light is stronger than darkness - life is stronger than death

                 
Donaties

Draagt u het werk van de stichting Kairos Palestina een warm hart toe en wilt u ons ondersteunen?
Klik hier om te doneren.


iDeal


Algemeen Nut Beogende Instelling
Follow us on Twitter