Taal
NL
EN
Tekstgrootte
-
+
Kairos Palestina
Hieronder kunt u artikelen en berichten lezen over de gebeurtenissen in de Cremisan Vallei waar Palestijns land door Israel wordt onteigent om een Muur te bouwen die bevolkingsgroepen in twee-en splitst. Deze verhalen zijn eerder verschenen zijn in de nieuwsrubriek van deze website.

- De bulldozer en de klarinet (10 september 2015)

Dominee Saliba Rishmawi bidt en spreekt voor een geimproviseerd openluchtaltaar met direct achter hem een Israëlische jeep en daarnaast enkele soldaten. Hij lijkt relaxed, maar zijn woorden zijn scherp. "Hier worden land, bomen en mensen verwoest."
 
Het is woensdag 2 september. Met een Duitse Pax Christi-groep uit Augsburg staan we aan de voet van de hoge brug in Beit Jala die gebruik wordt door Israëlische kolonisten die tussen de Bethlehem- en Hebron-nederzettingen en Jeruzalem reizen. Een brug die door West Bank Palestijnen niet kan worden gebruikt. Hier in  het dal ligt het dorpje Bir ‘Ona, dat een niet uit te leggen status heeft. Lees meer

- Israëlische troepen vallen Palestijnse christenen aan bij demonstratieve zondagsmis
(31 augustus 2015)

Israëlische troepen hebben afgelopen zondag 30 augustus Palestijnse christenen aangevallen die in Cremisan een demonstratieve zondagsmis wilden bijwonen. Priesters, patriarchen en andere kerkleiders liepen in een processie met kruisen op de plaats nabij Beit Jala op de bezette Westelijke Jordaanoever, waar een christelijke meerderheid woont en waar de werkzaamheden aan de Apartheidsmuur zijn hervat. Twee deelnemers van kerken werden gearresteerd door de Israëlische autoriteiten, terwijl veel meer deelnemers te lijden hadden van het inademen van traangas. Lees meer

- Ontwortelde levens: Christenen protesteren tegen de bouw van de muur in de vallei van Cremisan (26 augustus 2015)

Van het Bethlehem team van oecumenische begeleiders (EAPPI)

Op 17 augustus hebben Israëlische soldaten en veiligheids-personeel toezicht gehouden op het bulldozeren van het land en ontwortelen van meer dan 100 oude olijfbomen in Bir Ouma. Veel van de ontwortelde bomen waren wel 1500 jaar oud. 

Het land wordt vrijgemaakt voor de loop van de scheidingsmuur door de Cremisan Vallei. Het geplande verloop voor de muur is drie kilometer binnen (de Palestijnse zijde van) de wapenstil-standslijn, de 'groene lijn', en wordt gebouwd op land dat Palestijns privé-eigendom is in Beit Jala.  Het leegmaken van het land gebeurt ondanks een eerdere beslissing van het hoogge-rechtshof en zonder enige waarschuwing te geven aan de landeigenaren.  Lees meer

- Priesterbroederschap zet juridische strijd met Israëlische leger over Cremisan voort (12 augustus 2015)

De Priesterbroederschap St. Yves – het Katholiek Centrum voor de Mensenrechten – heeft op 30 juli 2015 een nieuw verzoekschrift ingediend bij het Israëlische Hooggerechtshof, waarin de recht-bank wordt verzocht om het Ministerie van Defensie opdracht te geven de gehele geplande route van de Scheidingsmuur in Cremisan eerst openbaar te maken en te presenteren voordat het verder gaat met het bouwen op het land van de eigenaren. Lees meer

Cremisan Vallei toch onteigend (30 juli 2015)

Op 6 juli 2015 besloot het Israëlische Hooggerechtshof het groene licht te geven aan de Staat Israël om de geplande bouw van de muur in de Cremisan Vallei door te zetten. 

Dit, in tegenspraak met een tussenvonnis van 2 april 2015, waarin de staat werd opgedragen een alternatief verloop van de muur voor te stellen met minder dramatische consequenties voor kloosters en inwoners.  Lees meer

- Rechter dwingt Israël route Muur door Cremisan te verleggen 
(3 april 2015)

Na het voeren van rechtszaken door bewoners van Beit Jalla gedurende 9 jaar, heeft het Israëlische Hooggerechtshof de route van de Muur door dit gebied nu veroordeeld. Er moet een alternatieve route bepaald worden door het leger. Het gaat om de Cremisan vallei, waar de Muur twee kloosters van elkaar zou scheiden en veel privéland (van Palestijnse eigenaren en van het Vaticaan) zou onteigenen. Lees meer

- Oproep van de gezamenlijke Ordes in het Heilige Land inzake de scheidingsmuur door het dal van Cremisan (15 januari 2015)

Op 4 september 2014 heeft het Hooggerechtshof in Israël besloten dat het militaire beheer van de bezette gebieden met alternatieve voorstellen moet komen voor het beoogde verloop van de muur in het dal van Cremisan, dat de beide kloosters aan de 'Palestijnse' kant van de muur houdt en ze niet van elkaar scheidt. 

Intussen heeft er op 30 november 2014 een nieuwe hoorzitting plaats gevonden. Hier volgen de posities, die de gezamenlijke Katholieke Ordes in het Heilige Land bij deze nieuwe hoorzitting hebben ingenomen. Lees meer

- De Society of St. Yves samen met de Consul-Generaal van de VS op veldbezoek aan Cremisan (6 januari 2015)

De Society of St. Yves - het katholieke Centrum voor Mensen-rechten - begeleidde op vrijdag 2 januari 2015 de Amerikaanse Consul-Generaal in Jeruzalem, Z.E. de heer Michael Ratney tijdens een veld bezoek aan de Cremisan Vallei in Beit Jala om hem te informeren over de laatste ontwikkelingen en updates over de rechtszaak tegen de bouw van de afscheidingsmuur in Cremisan. Lees meer

- Petitie bedreigde Cremisan-vallei aangeboden aan Raad van Kerken (15 april 2014)

Maandag 14 april 2014 hebben KairosPalestina NL en Vrienden van Sabeel een petitie aangeboden aan de Nederlandse Raad van Kerken in Amersfoort ter bescherming van de door Israël bedreigde Cremisan vallei. In de vallei van Cremisan, gelegen tussen Bethlehem en Jeruzalem, worden druiven verbouwd. De Raad van Kerken kreeg een aantal flessen aangeboden van de Avondmaalswijn (Miswijn) die daarvan wordt gemaakt. Lees meer

- Kairos en Sabeel: 'Nederlandse kerken, steun oproep van RK bisschoppen tot gebed en druk op Israël om Cremisan Vallei te redden' (4 februari 2014)

De internationale Heilig Land Coördinatiegroep van RK bisschoppen doet een oproep tot gebed en internationale druk, nu het Israëlisch Hooggerechtshof zijn hoorzitting is begonnen over het beroep tegen de geplande route van de 'Veiligheidsmuur' in de Cremisanvallei bij Bethlehem.

Kairos Palestina Nederland en Vrienden van Sabeel Nederland dringen er bij de Nederlandse bisschoppen, het Moderamen van de Protestantse Kerk in Nederland en andere leden van de Raad van Kerken op aan, om zich aan te sluiten bij deze oproep. Kairos en Sabeel zouden het toejuichen wanneer de Nederlandse kerken wijn uit de Cremisanvallei in de bezette gebieden gebruiken voor Eucharistie en Avondmaal. Dit als teken van verbondenheid met de in hun bestaan bedreigde christenen van Cremisan.
Lees meer

- Dringende noodzaak voor steun aan families in Beit Jala die gerechtigheid zoeken (28 januari 2014)

Kairos Palestina Nederland ondersteunt van harte de oproep van Pax Christi Internationaal in Brussel om op te komen voor gerechtigheid voor de bewoners van de Cremisan Vallei nabij Bethlehem, nu er over hun zaak een Hoorzitting plaats vindt voor het Israëlisch Hooggerechtshof. Kairos Palestina Nederland onderneemt stappen om samen met bondgenoten de schreeuw om recht van de christenen in Beit Jala onder de aandacht te brengen van de Nederlandse regering, leden van de Tweede Kamer en onze kerken en kerkelijke organisaties. Kairos hoopt dat het a.s. bezoek van paus Franciscus aan het Heilige Land mag bijdragen aan het intrekken van de beoogde plannen. Lees meer

Donaties

Draagt u het werk van de stichting Kairos Palestina een warm hart toe en wilt u ons ondersteunen?
Klik hier om te doneren.


iDeal


Algemeen Nut Beogende Instelling
Follow us on Twitter