Taal
NL
EN
Tekstgrootte
-
+
Kairos Palestina
Nieuwsbrief KairosPalestina 
januari - maart 2015

BDS- BOYCOT, DESINVESTERING, SANCTIES
In 2012 nam Kairos Palestina Nederland een verklaring aan over onze positie over vormen van BDS (Boycot, Desinvestering en Sancties). We hebben geprobeerd in een coalitie met verschillende andere geroepen verder te komen met concrete stappen. Dat heeft nog maar weinig concrete actie opgeleverd.Intussen zijn er verschillende actoren in de samenleving die serieuze stappen hebben gezet, zoals Vitens, PGGM en Haskoning, naast lokale initiatieven. Anderen, zoals het ABP, hebben het tot nu toe laten afweten.

Niet alleen in Palestina, maar ook in Israël nemen de stemmen toe die aangeven dat alleen vormen van BDS de staat Israël ertoe kunnen brengen om serieus werk te maken van rechtvaardige vrede. Het gaat daarbij uiteraard niet om actie tegen het bestaansrecht van de staat, en evenmin om antisemitisme, maar om geweldloze wegen die rechtvaardige vrede dichterbij moeten brengen.

Tot nu toe wordt de situatie van de Palestijnen elke dag slechter. De berichten daarover, uit Palestijnse en Israëlische bronnen, laten er geen twijfel over bestaan dat de huidige koers nooit in de richting zal gaan van iets dat lijkt op recht en vrede voor allen die in het land wonen of daaruit moesten vluchten.  

Kairos Palestina Nederland wil daarom eind maart een besloten bijeenkomst organiseren, waarin wordt gesproken over welke vormen van BDS, welke concrete acties, voor leden van de verschillende kerken een middel kunnen zijn om hun solidariteit te laten zien en aan te geven dat het hen ernst is bij het zoeken van geweldloze wegen naar rechtvaardige vrede voor allen.
 
Er is een beperkt aantal plaatsen voor belangstellenden beschikbaar. Als U graag deelneemt, stuur dan een bericht aan info@kairospalestina.nl, dan krijgt U nadere informatie.

HEDEN EN TOEKOMST VAN CHRISTENEN IN HET MIDDEN OOSTEN
Regelmatig krijgen wij vragen als: 
1. Wie zijn die Palestijnse christenen eigenlijk? Tot wat voor kerken behoren zij?
2. Hoe komt het dat zij, hoe klein ze ook zijn, een rol spelen in de emancipatie van de verdrukte minderheden en bij opeisen van gelijke burgerrechten?
3. Hebben ze alleen kritiek op Israël? Wat vinden zij van het socio-politieke debacle dat de hele Arabische wereld vandaag tekent?
4. Wat vinden hun kerken van de relatie van christenen en moslims, de scheiding van religie en politiek, IS, enzovoorts?
5. Hoe zien ze hun toekomst?

H.B. Mgr. Michel Sabbah, emeritus Patriarch van Jeruzalem heeft op de conferentie 'Identiteit van de christelijke Palestijnse Arabieren in Israël’ aan het Harry Truman Instituut in Jeruzalem op 20 januari 2015 een lezing gehouden, waar al deze vragen aan bod komen. Wij hebben de tekst van deze lezing daarom graag voor u vertaald en de Nederlandse versie kunt u hier lezen. 
 
We hopen dat u goed kennis wilt nemen van de tekst, hem wilt verspreiden, via uw website, uw eigen Nieuwsbrief of anderszins.

THE STONES CRY OUT!
Kairos Palestina Nederland en Vrienden van Sabeel Nederland hopen binnenkort te kunnen starten met de verspreiding van de Nederlands ondertitelde film met een historisch en actueel portret van de Palestijnse christenen 'The Stones Cry Out!'  

We kijken terug op een succesvolle vertoning van de film in Houten bij het bezoek van Daoud Nassar, met circa 120 bezoekers. Er zijn al 80 kopieën besteld. U kunt de film ook bij ons bestellen. We hopen op even zovele voorstellingen! Kairos en Sabeel leveren naar vermogen graag een inleider.

Zie de website van de film:  www.thestonescryoutmovie.com

BLIJFT U OOK 'ALERT'? VOLG EN LINK ONZE SITE!
In de Nieuwsrubriek op onze website kunt al onze berichten van de afgelopen tijd teruglezen. Zorgt u ervoor dat onze site, www.kairospalestina.nl, ook via de uwe te vinden is? Er is een Twitter-account waarmee nieuwe berichten worden aangekondigd. Volg ons ook op Facebook!  

GEEFT U OOK PALESTIJNSE CHRISTENEN EEN STEM?  
Kairos Palestina Nederland krijgt geen subsidie. We moeten ons werk betalen uit onze eigen en uw portemonnee. Steun Kairos daarom alstublieft met een gift op bankrekeningnummer NL73TRIO 0198 449 763 t.n.v. Stg. Kairos Palestina.
Kairos Palestina Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

VRAGEN? MEEDOEN?
Mocht u deze Nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, heeft u vragen of wilt u meedoen als vrijwilliger (we zoeken vertalers!) of heeft u andere  reacties, dan kunt u ons mailen: info@kairospalestina.nl

Fotoverantwoording:
1. Gezicht vanaf de oude stad Jeruzalem naar de Olijfberg
2. De oude hoofdweg van Jeruzalem naar Hebron in Bethlehem
3. Uitzicht op vluchtelingenkamp Aida in Bethlehem
4. Daoud Nassar, Agape 22 maart 2013 
Donaties

Draagt u het werk van de stichting Kairos Palestina een warm hart toe en wilt u ons ondersteunen?
Klik hier om te doneren.


iDeal


Algemeen Nut Beogende Instelling
Follow us on Twitter