Taal
NL
EN
Tekstgrootte
-
+
Kairos Palestina
Nieuwsbrief KairosPalestina 
december 2015

KAIROS PALESTINA NEDERLAND EN VRIENDEN VAN SABEEL NEDERLAND GAAN SAMEN VERDER. 
Vrienden van Sabeel en Kairos doen steeds meer dingen samen. Niet zo vreemd: beide willen de stem van Palestijnse christenen ook in Nederland laten klinken. Vooral de gezamenlijke oproep van Sabeel en Kairos Palestina om geweldloos in verzet te gaan tegen de bezetting van hun land. Nú is het moment daarvoor, langer wachten kan niet. 

De Palestijnse christenen spreken nadrukkelijk als onderdeel van het Palestijnse volk. 

Daarom hebben de besturen van Vrienden van Sabeel en Kairos in Nederland besloten als één organisatie te gaan werken. Vanaf 1 januari 2016 treden we naar buiten als Kairos Sabeel Nederland. Veel moet nog worden geregeld: websites, financiën, Uitweg, rechtsvorm. Maar we kozen ervoor de almaar groeiende samenwerkingspraktijk nu officieel te maken.

Dat onze nieuwe samenwerking mag bijdragen aan meer recht voor alle mensen in Bethlehem en al die andere plekken, die we tijdens en na kerst in de Bijbelverhalen tegenkomen, is onze diepste kerstwens, die we graag met u delen. Vrede op aarde, natuurlijk ook voor uw eigen plekje daarop!

Jan van der Kolk en Rien Wattel, voorzitters van Kairos Sabeel Nederland.

CHRISTMAS ALERT, OP WEG NAAR BETHLEHEM, KERSTFEEST 2015
Met de christenen en vele anderen gaan we weer op weg naar Kerstfeest en zijn wij met onze gedachten, liederen en gebeden bij Bethlehem. 


Hind Khoury, coördinator KairosPalestina


Over welk Bethlehem hebben we het daarbij? Dat van de herdertjes en de stal, waar nu de grote kolonie Efrath ligt? Over lang geleden, stille nachten vol engelenzang? Of over muren en checkpoints die Bethlehem insluiten? Over de drie koningen, die destijds al door de heersende machten werden misleid met een golf van geweld tot gevolg? 

Ook dit jaar heeft Kairos Palestina weer een 'Christmas Alert' uitgebracht. Met de Palestijnse christenen op weg naar Kerst. 

Voor elke zondag is er een thema:
1e zondag: de muur, waardoor Bethlehem nog slechts 11% van zijn grondgebied over heeft en het leven verstikt. 2e zondag: het checkpoint bij het Bethlehem Bijbel College. De Patriarch van Jeruzalem spreekt over bevrijding van alle soorten barrières. Fysieke en mentale. 'De Samaritaanse vrouw sprak tot Jezus over scheidsmuren tussen Joden en Samaritanen, maar het antwoord van Jezus aan haar toen en aan ons nu is: Barrières en checkpoints zijn niet belangrijk meer als je het geschenk van Christus aanvaardt, de genade van God die alle muren afbreekt. In geloof overwinnen we alle barrières en zelfs de checkpoints die ons zijn opgelegd'. 

3e zondag: Eenheid in verscheidenheid. Over de moed om vol te houden, elkaar moed in te spreken,  in beweging te blijven met alle creatieve mogelijkheden.  De moed van vrouwen elkaar vast te houden. Sumud. 4e zondag: Onderwijs en toewijding en de weg van het aardse naar het hemelse Jeruzalem, ook geïnspireerd door de 2 zusters die vorig jaar door de Paus heilig werden verklaard.En uiteraard een kerstboodschap, van de burgemeester van Bethlehem, Vera Baboun, in en boodschap van hoop tegen de wanhoop in, en over de werkelijke actuele betekenis van Bethlehem en zijn betekenis voor de mensheid. Glorie aan gerechtigheid, hoop, liefde en VREDE. 

Het volledige Christmas Alert staat, in het Engels, op: www.kairospalestine.ps/kairos-palestine-christmas-alert-2015

JE BENT ER GEWEEST, BOEKJE MET CARTOONS EN GEDICHTEN VAN LEN MUNNIK EN ARIE DE BRUIN
Vrijdag 20 november op de Dag van de Rechten van het Kind, werd in de Pauluskerk te Rotterdam een bijzonder boekje gepresenteerd met als titel 'Je bent er geweest'. In 24 indringende gedichten en illustraties betrekken Arie de Bruin (auteur) en Len Munnik (illustrator) de lezers bij de situatie van kinderen in Israël en Palestina. Een levendig beeld dat niemand onberoerd laat; een boekje om te lezen en te herlezen en met elkaar over te praten!

De rechten van kinderen komen in oorlogssituaties altijd in de knel en ook Palestijnse kinderen groeien op met angst en trauma’s, zeker als zij in militaire gevangenissen worden vastgezet. De auteur en illustrator zijn geïnspireerd door het gedachtegoed van de Pools-Joodse pedagoog en kinderarts Janusz Korczak, van wie uitspraken in dit boekje zijn opgenomen. 

Het eerste exemplaar werd aangeboden aan Rosh Abdelfatah, zelf Koerdisch-Syrische vluchteling, filmmaker en artistiek leider van het Arab Film Festival. Hij werkt als kunstenaar o.m. ook in de vluchtelingenkampen aan de grenzen van Syrië. Tijdens de presentatiemiddag werden gedichten voorgedragen en was er muziek en theater.

Met de opbrengsten van dit boek wordt het YMCA project 'Post- trauma Rehabilitation of the Palestinian Ex-detainee Children in the West Bank' in Beit Sahour (Palestina) ondersteund. 


Je bent er geweest, auteur: Arie de Bruin, illustrator: Len Munnik, ISBN 978 94 91740 37 4, prijs € 10,- (Levendig Uitgever, 2015). Het boekje is te bestellen via Kairos Palestina Nederland/Vrienden van Sabeel Nederland, Jacobskerkhof 2, 3511 BL  Utrecht, e-mail: info@kairospalestina.nl

Dit boekje is mede mogelijk gemaakt door de ondersteuning van Vredesorganisatie PAX, Kerk en Wereld, Kairos Palestina, Palestine Link en Vrienden van Sabeel Nederland. 


KairosNL-voorzitter Jan van der Kolk biedt PKN-preses  ds. Karin van den Broeke het boekje aan. Foto: Gerrit Groeneveld.
 
GELOVEN ONDER BEZETTING, DOOR MITRI RAHEB
Op 17 november jl. werd in De Nieuwe Liefde in Amsterdam de vertaling gepresenteerd van het boek van Mitri Raheb, Faith in the Face of the Empire, onder de titel: Geloven onder bezetting, een Palestijnse theologie van verzet en hoop. Vertaling van Jacqueline Smits. Mitri Raheb biedt een vernieuwend theologisch perspectief, door met de ogen van een Palestijnse christen de Bijbel te lezen en de geschiedenis te duiden.

Het boek is uitgegeven bij Boekencentrum, zie: www.boekencentrum.nl/9789023970224

BERICHTEN VAN EAPPI, HET PROGRAMMA VAN BEGELEIDERS VAN DE WERELDRAAD VAN KERKEN
Kerk in Actie zoekt mensen die vanaf 1 september – 16 november 2016 drie maanden als vrijwilliger willen meewerken aan het begeleidingsprogramma EAPPI, reageren voor 15 december, zie www.kerkinactie.nl/eappi voor volledige vacaturetekst.

Kees Blok heeft via www.kerkinactie.nl/blogkeesb  de afgelopen maanden van zijn ervaringen gewag gedaan. Vanaf januari is hij beschikbaar om in gemeenten en werkgroepen lezingen te geven.

Op zijn blog www.minnaardbijeappi.nl  plaatst Wim Minnaard, EAPPI begeleider in 2012, naar aanleiding van zijn recent bezoek aan Palestina, een interessant artikel. Citaat: 
"Alsof Israël maar niet kan of wil inzien dat het verzet van de Palestijnen tegen de decennia lange militaire bezetting hetzelfde is als het verzet van zo veel volkeren die allemaal in opstand kwamen tegen (koloniale) overheersing en vochten voor zelfbeschikking. De Israëlische propaganda lijkt er op gericht stereotype opvattingen over Palestijnen als zijnde gewelddadig en wraakzuchtig te voeden. En te vergeten dat het een volk is dat er naar verlangt haar eigen bestaan vorm te geven. Ook nogal wat westerse media lijken die Israëlische propaganda te volgen.

Het is de moeite waard zo nu en dan het nieuws eens van een andere kant te bekijken. Bijvoorbeeld door Palestijnse en kritische Israëlische websites te raadplegen, voor nieuws en analyse van het nieuws."

BRIEF AAN DE LIDKERKEN VAN DE WERELDRAAD IN ISRAËL EN PALESTINA
Op 19 oktober jl. stuurde de secretaris-generaal van de Wereldraad van Kerken, Olav Tveit,  een indringende boodschap aan alle lidkerken naar aanleiding van het vele geweld dat opnieuw in Palestina en Israël is losgebarsten. Ik groet u in de naam van Jezus Christus, onze Heer en Redder, Vredesvorst, kind van Bethlehem.

Ik schrijf u deze brief in een tijd dat er opnieuw geweld is losgebarsten tussen de volken in Christus’ geboorteland, om het op te nemen voor onze christelijke zusters en broeders in Palestina en Israël en ook om de zorgen en de solidariteit van de Wereldoecumene, vertegenwoordigd in de Wereldraad van Kerken, uit te drukken. 

Met groeiende ontzetting volgen wij de gebeurtenissen in de hele regio en in het bijzonder die in de heilige stad Jeruzalem, die wij koesteren in onze harten en in onze gebeden als een open stad van twee volken (Israëli’s en Palestijnen) en drie geloven (Jodendom, Christendom en Islam). Wij gaan door met werken en bidden voor een rechtvaardige vrede voor zowel Palestijnen als Israëli’s, met respect voor de status quo van de heilige plaatsen in Jeruzalem als belangrijke bijdrage om de huidige spanningen te verminderen.

Als Christenen moeten wij proberen een einde te maken aan het geweld tegen alle kinderen van God en ook proberen de bezetting en het onrecht te beëindigen die zulke enorme obstakels vormen voor vrede in Israël/Palestina. Aanvallen met geweld zijn een onacceptabel en contra productief middel om gerechtigheid te bereiken. Proportionele veiligheidsmaatregelen en de wet zijn passende instrumenten om op zulke aanvallen te reageren en niet onrechtmatig doden.

De Wereldraad van Kerken staat krachtig achter de Christenen in het Heilige Land in de overtuiging dat de onrechtmatige bezetting van de Palestijnse Gebieden beëindigd moet worden- niet als voorwaarde voor het einde van het geweld, maar als essentiële basis voor een duurzame en rechtvaardige vrede in de regio op de lange termijn. We betreuren het rampzalige falen om een reëel perspectief te bieden voor het realiseren van de nationale Palestijnse aspiraties en voor de implementatie van de twee-staten oplossing waar velen achterstaan. 

De internationale gemeenschap heeft zich afzijdig gehouden terwijl een opeenvolging van restricties, heffingen, beslagleggingen, nederzettingen en dubbelzinnigheden van de Israëlische regering het zicht op een uitvoerbare twee-staten oplossing tot het punt van verdwijnen gedwongen hebben. Wij betreuren het duidelijke gebrek aan effectieve gerichtheid en betrokkenheid in de Israëlische binnenlandse politiek en in de internationale gemeenschap om zich bezig te houden met de terechte zorgen en aspiraties van het Palestijnse volk.

Hoewel frustratie en desillusie ten gevolge hiervan zich binnen de Palestijnse gemeenschap  op een kritiek niveau bevinden, doe ik een beroep op politieke en religieuze leiders om het geweld te verminderen. En ik sta achter en steun de Palestijnse christenen krachtig in hun overtuiging voor geweldloos verzet als zij deel uit maken van de strijd voor gerechtigheid en de stichting van een Palestijnse staat. 

Ik roep onze wereldgemeenschap op de christenen in het Heilige Land kracht te geven bij hun streven naar gerechtigheid en vrede voor alle gemeenschappen. De christelijke stem is nu belangrijker dan ooit gezien het risico dat het Israëlisch-Palestijnse conflict eerder in religieuze dan in politieke termen wordt afgeschilderd. Terwijl sommigen er strategisch belang bij hebben de kwestie op die manier te duiden, weten wij dat dit een bedreiging is voor het Midden Oosten, het Heilige Land en haar vele verschillende gemeenschappen. Ik roep politieke en religieuze leiders op zich ertegen te verzetten dat de heilige plaatsen ingezet worden als instrument in de politieke strijd tussen het Palestijnse volk en de Israëlische bezetting.

Ik breid mijn oproep uit naar alle gelovige mensen en mensen van goede wil over de hele wereld om u te steunen in uw kostbare getuigenis en volgelingschap waarmee u de hoop onder de leden van uw gemeenten en gemeenschappen levend houdt.

Tijdens de Pelgrimstocht van Gerechtigheid en Vrede waaraan de oecumenische beweging opnieuw begonnen is op de 10de assemblee van de Wereldraad van Kerken in Busan (Zuid-Korea) en in het  bijzonder als wij op onze pelgrimstocht het  ‘station’ 2016, het Midden Oosten (met speciale aandacht voor Israël en Palestina) naderen, verplichten wij ons met u samen deze moeilijke weg te gaan.  

Gezegend zijn de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden (Matteüs 5:9)

In Christus de uwe,
Ds Dr Olav Pyke Tveit,
Secretaris-Generaal van de Wereldraad van Kerken

KAIROS PALESTINA VERKLARING OP DE DAG VAN SOLIDARITEIT MET HET PALESTIJNSE VOLK
Zondag 29 november 2015 is de eerste advent en ook de Internationale Dag van Solidariteit met het Palestijnse Volk, ingesteld dor de Verenigde Naties. 

Tragisch is, dat in  Palestina deze adventstijd begint op een moment dat het erg donker is. In Bethlehem breken vrijwel dagelijks schermutselingen uit, Israëlische strijdkrachten hebben Hebron volledig afgesloten en Palestijnen uit Jeruzalem ervaren een nieuwe ronde van ruwe discriminatie en huisverwoestingen. 

In plaats van ons voor te bereiden op kerstfeest worstelen Palestijnen met de gevolgen van wat in de afgelopen weken is gebeurd. Wij doen een beroep op de wereld en op Kairos groepen overzee om zich in solidariteit aan te sluiten bij de Palestijnse strijd voor gerechtigheid en vrede met hun gebeden en waken in de adventstijd en een kaars aan te steken in gedachtenis aan de velen die gedood zijn, door schieten, aanvallen of de dodelijke effecten van traangas.

Samen kunnen we een sterke boodschap sturen aan de internationale gemeenschap om hun houding te veranderen en eindelijk te breken met hun dubbele standaarden in de Palestijnse strijd op weg naar recht en vrede. 

Sinds midden september zijn we blootgesteld aan buitengewoon intensief geweld door de Israëlische bezettingsmacht en Israëlische kolonisten, wat geleid heeft tot het doden van tenminste 94 Palestijnen op de Westbank, in Jeruzalem en in Gaza- meer dan 2000 mensen zijn beschoten met scherpe munitie of met rubber gecoate metalen kogels, volgens het Ministerie van Gezondheid. 

Wij rouwen om alle onschuldige slachtoffers van de afgelopen weken. Verzet is een recht en een plicht voor alle christenen en alle Palestijnen. We steunen met nadruk dit recht op verzet tegen de voortdurende bezetting en agressie door de opeenvolgende Israëlische regeringen en roepen hierbij op tot een verzet met de logica van liefde. 

"Verzet tegen het kwaad van de bezetting is dus ingebed in christelijke liefde, die het kwaad weerstaat en recht zet. Deze liefde verzet zich tegen het onrecht in al zijn vormen, met methoden ontleend aan de logica van de liefde. Daarbij wordt alle energie gestoken in het stichten van vrede. Wij kunnen ons verzetten door burgerlijke ongehoorzaamheid. We verzetten ons niet met de dood, maar eerder met respect voor het leven. We hebben groot respect voor hen die hun leven gaven voor onze natie. We bekrachtigen ook dat iedere burger bereid moet zijn/haar leven, vrijheid en land te verdedigen."
(Kairos Palestina document 4.2.5)

Ban Ki-Moon zei tijdens de solidariteitsdag van vorig jaar: "De ondoordachte cyclus van vernietiging moet stoppen, de deugdelijke cyclus van vrede moet beginnen." 

Zij zeggen: "Vrede, Vrede, waar er geen vrede is" (Jeremia 6:14)
Er zal geen rechtvaardige vrede zijn zonder een einde aan de Israëlische bezetting
Er zal geen rechtvaardige vrede zijn zonder het stoppen met huisvernietigingen
Er zal geen rechtvaardige vrede zijn zonder een einde aan de blokkade van gaza
Er zal geen rechtvaardige vrede zijn zonder de vrijlating van onschuldige gevangenen
Er zal geen rechtvaardige vrede zijn zonder een einde aan en veroordelen aan alle doden
Er zal geen rechtvaardige vrede zijn zonder een leven in waardigheid voor ALLE mensen.

Kairos Palestina is gebaseerd op de meest essentiële waarden van het Christelijk geloof: Hoop, Geloof en Liefde. In het document staat: "In afwezigheid van iedere hoop, schreeuwen we onze kreet van hoop uit. We geloven in God, die goed is en rechtvaardig. We geloven dat zijn goedheid uiteindelijk zal triomferen over het kwaad van de haat en de dood, die nog steeds de overhand hebben in ons land. Wij zullen hier 'een nieuwe aarde' zien en 'een nieuwe mens', die in staat is door de Geest te groeien in liefde voor ieder van zijn of haar broeders en zusters." (hoofdstuk 10).

Vrede werd nooit bereikt door meer geweld. Onze gebeden zijn met de slachtoffers en hun families en met allen die actief niet gewelddadig verzet bevorderen voor alle mensen! 

Kairos Palestina,
Bethlehem, 24 november 2015

DS MITRI RAHEB VAN DE CHRISTMAS CHURCH IN BETHLEHEM ZOND DEZE WEEK EEN KORTE BOODSCHAP. 
Dr. Mitri Raheb is tevens voorzitter van de Evangelisch-Lutherse Kerk in Jordanië en het Heilige Land.Goede vrienden,
Er is hier een Nieuwe golf van politieke onrust. In de laatste vijf weken zijn meer dan veertig jonge mensen uit Palestina gedood en meer dan 1100 gewond. Dit zijn niet louter getallen, maar jonge mensen met gezichten, namen en dromen. Maar toch, alsof hun leven er niet toe doet worden door de Israëli de al erg soepele wetten voor gebruik van wapens verder versoepeld, met een duidelijke boodschap: schieten om te doden. 

Voor de Israëlische regering zijn deze Jonge mensen rebellen die het niet verdienen te blijven leven. Er moet hen een lesje worden geleerd. En om beledigingen toe te voegen aan de wonden hoor je de politici in het Westen praten over Israëls recht op zelfverdediging en staan schaamteloos naast Israël. Op deze manier zijn voor deze internationale spelers de levens van Palestijnen waardeloos, terwijl het leven van een Israëli zo kostbaar is. 

Dit patroon herinnert ons eraan hoe de Wereld het leven van zwarte mensen zag onder de apartheid en hoe racisme tegen zwarte mensen in zoveel landen in de Wereld wordt ervaren. Hetzelfde geldt voor inheemse volken en hen die verdrukt worden. Het gevaarlijkste is echter wanneer jonge mensen uit deze groepen ertoe worden gedreven om een leven na de dood te zoeken maar niet meer geloven in een leven voor de dood dat het waard is geleefd te worden. 

In dit verband hebben we drie boodschappen te delen:
De eerste boodschap is voor onze Joodse buren. De geschiedenis van de Makkabeeën, de zo genoemde eerste Joodse opstand, en die van Bar Kokhba, leren ons dat, zo lang er bezetting is, er opstand zal zijn. Telkens weer zullen jongen mensen opstaan om hun vrijheid op te eisen, en dit is hun recht. De bezetting moet stoppen, voor jullie en ons belang. Er zijn meer dan voldoende levens verspild.

De tweede boodschap is voor de international gemeenschap: zonder recht voor de Palestijnen zal erg een vrede voor Israël zijn. Tenzij we ermee beginnen de levens van Palestijnen als even belangrijk als die van Israëli te zien, zal het bloedvergieten doorgaan. Het leven van Palestijnen doet ertoe. 

De derde boodschap is voor onze Palestijnse jonge mensen. De vraag is niet of we ons moeten verzetten of niet, maar de belangrijkste vraag is hoe ons te verzetten en hoe ons creatief te verzetten. We willen niet dat jullie sterven, maar dat jullie leven voor Palestina. Met je leven kun je meer bijdragen aan de toekomst van Palestina. We willen dat je vasthoudt aan je dromen, ook al wil de bezetting deze dromen van je afpakken en ook al vergeet de hele wereld jullie rechten. 

De ontkenning van jullie leven en waardigheid in alle hardheid ervan zou je moeten gebruiken om je nog meer aan het leven te doen hechten en niemand toe te staan het te verspillen. Jullie leven doet ertoe voor God, voor onze gemeenschap en voor hen die het recht in deze wereld liefhebben. Jullie creatief verzet zal ooit Palestina bevrijden en dan zullen jullie, jullie families en alle Palestijnen leven genieten in overvloed

ds. Dr. Mitri Raheb,
predikant Evangelisch-Lutherse Christmas Kerk, Bethlehem
 
EEUWFEEST TENT OF NATIONS, MEI 2016
Van 9 - 12 mei 2016 (de week tussen Hemelvaart en Pinksteren) viert Tent of Nations met vrienden van over de hele wereld haar 100e verjaardag. Dit wordt een inspirerend programma waarin vriendschap, solidariteit en ontmoeting centraal staan en waarin we met elkaar de handen uit de mouwen steken. Tijdens de twee weekenden voorafgaand en volgend op de Celebrations worden excursies op de Westbank aangeboden. De uitnodiging en het informatie- en registratieformulier zijn te lezen op www.tentofnations.org Van harte welkom!

Vriendenmiddag Tent of Nations
Tent of Nations is een educatieve boerderij met het vredesproject van de Palestijns christelijke familie Nassar in Bethlehem. Ondanks de moeilijke omstandigheden en de voortdurende dreiging van confiscatie van het land door de Israëlische autoriteiten, zet de familie Nassar zich op een geweldloze en zeer creatieve manier in onder het motto 'Wij weigeren vijanden te zijn'. Omdat Tent of Nations in 2016 honderd jaar bestaat, wordt er op vrijdagmiddag 12 februari 2016 een inspirerende vriendenmiddag georganiseerd. Daoud Nassar zal via Skype vertellen over uitdagingen, bedreigingen, volhouden en creatief verzet. Daarnaast is er een carrousel met acht themagroepen, waarin we geïnformeerd en geïnspireerd zullen worden.  De bijeenkomst vindt plaats in de Opstandingskerk in Houten (naast NS-station), en duurt van 14.00 – 17.00 uur. 

Meer informatie op www.tentofnations.nl, aanmelding bij tentofnationsnl@gmail.com 

BLIJFT U OOK 'ALERT'? VOLG EN LINK ONZE SITE!
In de Nieuwsrubriek op onze website kunt al onze berichten van de afgelopen tijd teruglezen. Zorgt u ervoor dat onze site, www.kairospalestina.nl, ook via de uwe te vinden is? Er is een Twitter-account waarmee nieuwe berichten worden aangekondigd. Volg ons ook op Facebook!  

GEEFT U OOK PALESTIJNSE CHRISTENEN EEN STEM?  
Kairos Palestina Nederland krijgt geen subsidie. We moeten ons werk betalen uit onze eigen en uw portemonnee. Steun Kairos daarom alstublieft met een gift op bankrekeningnummer NL73TRIO 0198 449 763 t.n.v. Stg. Kairos Palestina.
Kairos Palestina Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

VRAGEN? MEEDOEN?
Mocht u deze Nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, heeft u vragen of wilt u meedoen als vrijwilliger (we zoeken vertalers!) of heeft u andere  reacties, dan kunt u ons mailen: info@kairospalestina.nl

Donaties

Draagt u het werk van de stichting Kairos Palestina een warm hart toe en wilt u ons ondersteunen?
Klik hier om te doneren.


iDeal


Algemeen Nut Beogende Instelling
Follow us on Twitter