Taal
NL
EN
Tekstgrootte
-
+
Kairos Palestina

Links

Hier vindt u links naar relevante websites van zusterbewegingen in andere landen.

Hieronder vindt u links naar relevante websites over de Israëlisch-Palestijnse kwestie.

Maandelijkse nieuwsbrieven van Kairos Palestine wereldwijd: http://www.kairospalestine.ps/?q=content/newsletter-archives.

Kerk in Actie [www.kerkinactie.nl]:

Ieder mens heeft recht op respect en een menswaardig bestaan, ongeacht geloof, politieke overtuiging, ras, sekse of nationaliteit. Daar werkt Kerk in Actie aan, vanuit een christelijke identiteit.

Raad van Kerken [www.raadvankerken.nl]:

De site van de Nederlandse Raad van Kerken  besteedt regelmatig aandacht aan Israël, Palestina en Kairos.

Kairos Palestine [www.kairospalestine.ps]:

Website van Kairos Palestine in Betlehem: nieuws, documenten, activiteiten, newsletters, archieven, enz. 

Het Uur van de Waarheid [www.kairospalestina.nl/nl/achtergrondinfo.aspx]:

Het Nederlandstalige Kairos-document Uur van de Waarheid .

Henri Veldhuis [www.henriveldhuis.nl]: 

Henri Veldhuis is predikant van de Protestantse Barbara wijkgemeente in Culemborg en houdt een weblog bij. Op een speciale pagina binnen zijn website vindt u uitgebreide informatie over het Kairos-document.

Sabeel [www.sabeel.org]: 

Het oecumenisch centrum voor Palestijnse bevrijdingstheologie, gevestigd in Oost-Jeruzalem.

Vrienden van Sabeel Nederland [www.vriendenvansabeelnederland.nl]:

Nederlandse steunorganisatie voor Sabeel, die intensief samen optrekt met Kairos Palestina Nederland.

De Nederlandse Coalitie voor Palestijnse kinderen in Israëlische gevangenschap [http://palestijnsekinderencoalitie.org/about]:

Defence for Children International – Nederland, Een Ander Joods Geluid, gate48, Kairos Palestina Nederland, Palestine Link, United Civilians for Peace (UCP), War Child

Kairos USA [http://kairosusa.org]:

Amerikaanse sectie.

Mark Braverman [http://markbraverman.org]:

Website van de joods-Amerikaanse voorzitter van Kairos USA

Kairos South Africa [http://kairossouthernafrica.wordpress.com]:

Zuid Afrikaanse sectie.

Kairós Palestina Brasil [http://kairosbrasil.com/img/KairosBrasilEN.pdf]:

Braziliaanse sectie.

Kairos Britain  [http://www.kairosbritain.org.uk]:

Sectie UK.

Middle East Council of Churches [www.mec-churches.org]: 

Raad van Kerken van het Midden Oosten. 

EAPPI [http://eappi.org/du/start.html?]:

EAPPI (Programma voor Oecumenische Begeleiding in Palestina en Israël) steunt internationale inspanningen om een eind te maken aan de Israëlische bezetting en om tot een rechtvaardige vrede te komen. Ze stuurt  internationale vrijwilligers naar de Westbank om er de bezetting te ervaren en mensenrechtenschendingen te rapporteren.

Tent of Nations [www.tentofnations.org]:

Internationaal centrum voor vrede en dialoog van de christelijke Palestijnse boer Daoud Nassar, nabij Bethelem.

Bethlehem Bible College [www.bethbc.org]:

Een christelijk theologisch opleidings- en studiecentrum  in Bethlehem.

Ridderorde van het Heilig Graf [www.heilig-graf.nl]:

De RK lekenorde stelt zich tot doel "het levende christendom te behouden in het land, waar Jezus zijn aardse leven heeft geleid en zijn opdracht van verlossing heeft volbracht."

Louis Bohte ofm  [http://exodus3v7.wordpress.com]:

Blog van de franciscaan Louis Bohte, Nederlandse president van de Commission JPIC van de Custody in het Heilig Land.

Meta Floor [www.metafloor.nl]:  

Weblog  van Meta Floor tijdens haar uitzending door Kerk in Actie naar Sabeel in Oost-Jeruzalem. 

Margriet Westers [http://wereldverhalen.wordpress.com]:

Weblog van Margriet Westers die momenteel in opdracht van Kerk in Actie uitgezonden is naar Sabeel.

SIVMO [www.sivmo.nl]:

Het Steuncomité Israëlische Vredes- en Mensenrechtenorganisaties (SIVMO)  steunt Israëlische vredes- en mensenrechtenorganisaties binnen Israel. De site biedt links naar deze organisaties.

Een Ander Joods Geluid (EAJG) [www.eajg.nl]:

EAJG wil werken aan een ander Israël, dat de internationale rechtsorde en de universele mensenrechten respecteert en zijn belang voor de Joodse gemeenschappen in de wereld definieert in termen van menswaardigheid en mensenrechten en aan deze rechten een absolute waarde toekent.

The Rights Forum [www.rightsforum.org]:  

The Rights Forum is opgericht door oud-premier Dries van Agt en zet zich in voor een rechtvaardig Midden-Oosten beleid.

United Civilians for Peace (UCP) [www.unitedcivilians.nl]: 

United Civilians for Peace (UCP) is een samenwerkingsverband van ICCO, Cordaid, Oxfam Novib en PAX.

Palestine Link [www.palestinelink.nl]:

Palestine Link is een authentiek en onafhankelijk geluid van Palestijnen in Nederland, en een professioneel kennis- en dienstencentrum.

Arab Educational Centre  [www.aeicenter.org]:

AEI-Open Windows is een Palestijnse NGO geaffilieerd aan Pax Christi Internationaal en gevestigd in Bethlehem.

Friends of Young Bethlehem [www.fofyb.org]: 

Steunt  i.h.b. het jongerenwerk onder moslimse en christelijke jongeren door het Arab Educational Institute (AEI-OpenWindows) in het bijzonder in Bethlehem e.o.

Rabbi’s for Human Rights [http://rhr.org.il/eng]:

‘Rabbijnen voor Mensenrechten’ treedt op als de joods-religieuze stem van het geweten in Israël. De organisatie zet zich in voor een rechtvaardige vrede en de rechten van Palestijnen.

Visualizing Palestine [http://visualizingpalestine.org]:

Een portal waar de feiten en de cijfers over  de bezetting van Palestijns gebied te vinden zijn.

Palestine Israel Ecumenical Forum [https://pief.oikoumene.org/en]:

Een groep van de Wereldraad van Kerken, nauw betrokken bij Palestina en Israël.

Donaties

Draagt u het werk van de stichting Kairos Palestina een warm hart toe en wilt u ons ondersteunen?
Klik hier om te doneren.


iDeal


Algemeen Nut Beogende Instelling
Follow us on Twitter