Taal
NL
EN
Tekstgrootte
-
+
Kairos Palestina

Nederlandse Kairos-verklaring

De werkgroep Kairos Palestina Nederland roept medechristenen op onderstaande verklaring te tekenen:

“Wij, Palestijnse christenen, schreeuwen om recht.”

Zo begint het Palestijnse Kairos-document (december 2009) dat wij in Nederland in de eerste plaats lezen als een brief van Palestijnse christenen aan ons als christenen en kerken in Nederland.

Wij zijn geraakt door deze noodkreet waarin uiting wordt gegeven aan de uitzichtloze situatie van het Palestijnse volk onder de Israëlische bezetting.

Wij zijn geraakt door het geloofsvertrouwen dat Palestijnse christenen hierin verwoorden. Inspirerend geloof dat hen kracht geeft te volharden in geweldloos verzet, hun onverzettelijke hoop dat het internationaal recht zal zegevieren, en hun liefde die maar één doel voor ogen heeft: vrede en vrijheid voor elk mens, Israëliër en Palestijn, jood, christen, moslim of wie dan ook.

Wij zijn geraakt omdat wij beseffen dat wij binnen de Nederlandse kerken in de afgelopen decennia te weinig oog hebben gehad voor het onrecht dat de Palestijnen is aangedaan, onrecht dat schijnbaar uitzichtloos is en dat niet alleen menswaardig leven voor Palestijnen ernstig belemmert, maar ook zijn negatieve uitwerking heeft op de Israëlische samenleving.

Wij zijn ervan overtuigd dat het internationaal recht het enige kader is waarbinnen Palestijnen èn Israëliërs recht kan worden gedaan en de enige basis is voor een duurzame vrede.

Wij zijn ervan overtuigd dat een grondige herbezinning op de eigen theologie urgent is, zoekend naar een theologie waarin recht en gerechtigheid voor ieder mens centraal staat. Veel theologie was in de afgelopen decennia blind voor het onrecht dat Palestijnen werd en wordt aangedaan. Wij geloven dat het christelijk geloof en christelijke theologie blijvend zijn geworteld in joodse Schrift en traditie. Maar vanuit die joodse bronnen zijn we wereldwijd deelgenoot geworden van een universeel geloof, - van een levenswijze waarin elk mens principieel gelijkwaardig is voor God en andere mensen, ongeacht geloof, geslacht, geaardheid, huidskleur of etnische afkomst.

Wij zijn ervan overtuigd dat het Palestijnse Kairos-document ons in Nederland een belangrijke spiegel voorhoudt en een beroep op ons doet om nieuwe wegen in te slaan en te kiezen voor een vernieuwende theologische visie die gerechtigheid voor alle mensen en volken centraal stelt. Wij laten ons inspireren door de boodschap van liefde die het Kairos-document ons voorhoudt: “Door onze liefde zullen we het onrecht overwinnen en het fundament leggen voor een nieuwe samenleving, zowel voor onszelf als voor onze tegenstanders. Onze toekomst en hun toekomst zijn één.”

Wij doen daarom een dringend beroep op alle Nederlandse christenen en kerkleidingen om de centrale boodschap van het Kairos-document te aanvaarden en al het mogelijke te doen voor een rechtvaardige vrede in Israël-Palestina

Wij roepen ook alle Nederlandse burgers en politici op zich in te zetten voor een rechtvaardige vrede in het midden oosten, de VN-resoluties te aanvaarden en alle geweldloze middelen te gebruiken die een einde kunnen maken aan decennia van onrecht.

Deze verklaring is op 6 september 2011 gepubliceerd door de Werkgroep Kairos Palestina Nederland.

Ondersteunt u de Nederlandse Kairosverklaring?
Uw steunbetuiging wordt zichtbaar op deze site op een lijst met steunbetuigingen. Vermeld worden uw Naam, Functie en Woonplaats (geen Email).

Klik hier om de lijst met steunbetuigingen in te zien.

Klik hier om te tekenen.

Donaties

Draagt u het werk van de stichting Kairos Palestina een warm hart toe en wilt u ons ondersteunen?
Klik hier om te doneren.


iDeal


Algemeen Nut Beogende Instelling
Follow us on Twitter