Taal
NL
EN
Tekstgrootte
-
+
Kairos Palestina

Stemwijzer

Een Ander Joods Geluid (EAJG) zette voor u de standpunten van de verschillende politieke partijen ten aanzien van het Israëlisch-Palestijnse conflict op een rij. In de stemwijzer worden aan de hand van negen stellingen de partijprogramma’s onder de loep genomen. Deze stellingen gaan onder meer over de relatie tussen Nederland en Israël, het Israëlische nederzettingenbeleid en Palestijns VN-lidmaatschap.

Tevens kunt u de opvattingen van Een Ander Joods Geluid over de stellingen vernemen.

Verkiezingsdebat

Vrijdag 7 september vindt er in Amsterdam een politiek debat plaats over Israël & Palestina.

Verkiezingsdebat: Israël, Palestina en de Nederlandse politiek

Studentendebat met: Harry van Bommel (SP), Han ten Broeke (VVD), Frans Timmermans (PvdA)

Gespreksleider: Jurgen Maas (IKON-radio)

CREA, vrijdag 7 september, 20:00.

Nieuwe Achtergracht 170, 1018 WV Amsterdam

Het huidige buitenlandse beleid van de Nederlandse regering ten aanzien van Palestina/Israël wordt gekenmerkt door onvoorwaardelijke steun voor de Israëlische bezettingspolitiek. Israël werd als enige staat genoemd in het regeerakkoord. Niet alleen blokkeert Nederland elke kritiek op Israëls mensenrechtenschendingen en de bezettingspolitiek, maar de minister van buitenlandse zaken Uri Rosenthal heeft zelfs geen enkele moeite gespaard om Nederland buiten elke kritische EU overeenkomst met betrekking tot dit conflict te plaatsen. Elke vorm van kritiek werd bestempeld als "Israel Bashing". Hoe staan de verschillende partijen ten aanzien van de kwestie Israel/Palestina, en hoe staan ze tegenover het huidige Nederlandse Midden-Oostenbeleid? Is er een noodzaak voor een nieuw Midden-Oostenbeleid? En in hoeverre zal de nieuwe Nederlandse regering haar verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van het internationale recht en schendingen van mensenrechten. En wat houdt dat concreet in?

De aanwezige politici zullen tijdens het debat hun visie op het conflict geven en met elkaar in debat gaan over de Nederlandse rol bij onderwerpen als: de Muur, het beleg van Gaza, kolonistengeweld, de positie van kinderen in het conflict en het vernietigen door Israël van Palestijnse projecten die met Nederlands belastinggeld gefinancierd worden. Vervolgens kan het publiek vragen stellen en de politici aan de tand voelen.

Het studenten verkiezingsdebat wordt georganiseerd door de FFIPP (Faculty for Israeli-Palestinian Peace), in samenwerking met gate48, Platform voor kritische Israëlis in Nederland, en Stichting Palestine Link.

Toegang: studenten gratis, anderen € 5,-.
Reserveren niet mogelijk.

 

Donaties

Draagt u het werk van de stichting Kairos Palestina een warm hart toe en wilt u ons ondersteunen?
Klik hier om te doneren.


iDeal


Algemeen Nut Beogende Instelling
Follow us on Twitter