Taal
NL
EN
Tekstgrootte
-
+
Kairos Palestina

de Bethlehem Call: hier staan wij – sta ons bij

Zestig vertegenwoordigers van de Kairos-beweging, uit vijftien verschillende landen en van verschillende kerken, hebben in Bethlehem op 10 december 2011 een dringende oproep gedaan, dat een rechtvaardige oplossing voor het conflict tussen Israël en de Palestijnen geen uitstel meer kan verdragen: “Geen onrecht meer. Hier staan wij. Sta ons bij.”. De oproep werd gesteund door alle belangrijke kerkleiders in het Heilige Land.

Deze oproep, de Bethlehem Call, is opgesteld na een zes daagse conferentie in Bethlehem voor wereldwijde rechtvaardigheid. De conferentie ging over de vraag hoe christenen en hun kerken onrecht vaak in stand houden en rechtvaardigen, door hun theologische standpunten, door hun feitelijke handelingen of door hun zwijgen:

“Zwijgen is een mening. Nietsdoen is ook handelen. Wij getuigen van uitgesproken lafheid in het falend verzet tegen de Israëlische regering door een meerderheid van overheden, politieke partijen, media, bedrijven, het grootste gedeelte van georganiseerde religie – met inbegrip van het christendom – en zwijgende profeten wereldwijd. Dit maakt ons medeplichtig in misdaden tegen de menselijkheid, waaronder de misdaden van Apartheid en vervolging, zoals beschreven in het internationale recht”.

De Stichting Kairos Palestina Nederland gaat de Bethlehem Call in de kerken verspreiden en bespreken. Hiermee werkt Kairos Palestina Nederland aan een Nederlandse Kairos beweging voor gerechtigheid. De beweging zal zich er actief voor inzetten dat bij het reizen en pelgrimeren naar Israël en de bezette Palestijnse gebieden het verhaal van Palestijnse christenen en Israëlische vredes- en mensenrechtenactivisten centraler komt te staan. Verder wil Kairos Nederland theologische opleidingen aanspreken op het ontwikkelingen van het kritische theologische denken over het Beloofde Land, waarin er meer aandacht moet zijn voor de Palestijnse bevrijdingstheologie en die van kritische joodse en moslim denkers. Tenslotte wil Kairos Palestina Nederland plaatselijke Kairos-groepen stichten en toerusten, met bijzondere aandacht voor jongeren.

Uiteraard is ook de originele Engelstalige tekst van
the Bethlehem Call beschikbaar.

Vanuit ons land namen zes leden van Kairos Palestina Nederland  deel. Jan van der Kolk - voorzitter Kairos NL - was een van hen. Hij hield een persoonlijk, indringend dagboek bij dat in afleveringen verscheen op zowel de site van de Raad van Kerken als op deze site Kairospalestina.nl
Donaties

Draagt u het werk van de stichting Kairos Palestina een warm hart toe en wilt u ons ondersteunen?
Klik hier om te doneren.


iDeal


Algemeen Nut Beogende Instelling
Follow us on Twitter