Taal
NL
EN
Tekstgrootte
-
+
Kairos Palestina

Daoud Nassar bracht van 17 – 24 maart 2013 een bezoek aan Nederland en bezocht tal van steden en groepen

Daoud Nassar is een Palestijnse boer uit Bethlehem, voor velen in Nederland inmiddels geen onbekende meer. In de week voor de Goede Week 2013 bracht hij een bezoek aan Nederland. Vele warme en inspirerende ontmoetingen volgden.

Het bedrijf van de familie Nassar bevindt zich op een heuveltop ten zuiden van Bethlehem, omringd door wegversperringen en (illegale) Joodse nederzettingen. Het is hem door de Israëlische autoriteiten verboden om stromend water of elektriciteit te hebben, ook worden geen bouwvergunningen afgegeven.


Daoud Nassar en ds. Rien Wattel
Zondag 17 maart 2013, Kerkdienst Oecumenisch Kerkcentrum De Ark, Hoofddorp
(foto KairosNL)

De situatie van Daoud staat symbool voor de situatie van steeds meer Palestijnen die gedwongen worden van hun land te vertrekken. Vanuit zijn christelijke geloofsovertuiging zet Daoud zich met zijn familie op een geweldloze en zeer creatieve manier in onder het motto ‘Wij weigeren een vijand te zijn’. Een voorbeeld hiervan is dat Daoud, omdat hij geen toestemming krijgt van de Israëlische autoriteiten om te bouwen op zijn land, begonnen is met het opknappen van een zevental grotten. ´Bovengronds´ bouwen is niet toegestaan, daarom dus maar ´ondergronds´.

Zondag 17 maart 2013, Kerkdienst Oecumenisch Kerkcentrum De Ark, Hoofddorp (foto KairosNL)

De familie Nassar is met hulp van buitenlandse vrienden een project gestart onder de naam Tent of Nations. Jongeren komen op bezoek om te helpen bij het planten van olijfbomen, kinderen komen op zomerkamp, Palestijnse vrouwen leren de Engelse taal spreken en te werken met computers. Op deze manier wordt niet alleen de Palestijnse gemeenschap versterkt, maar leren mensen ook om de ander te zien als mens. Dat is de belangrijkste motivatie van Daoud: het vijanddenken doorbreken en mensen leren om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun situatie. Daoud is ervan overtuigd dat een uiteindelijke oplossing moet komen van de politiek. Kerken moeten zich uitspreken tégen onrecht; het gedrag van de staat Israël moet veroordeeld worden. Tegelijk gelooft hij dat Joden en Palestijnen niet moeten wachten totdat deze oplossing er is, maar zelf al actief moeten werken op het grondvlak. Hij wordt gemotiveerd door de Bijbeltekst “Overwin het kwade door het goede”. Recent verscheen een nieuwe folder over Tent of NationsVoor meer informatie, kijk op www.tentofnations.org 

Daoud Nassar was eerder in Nederland waar hij een innemend spreker was op de Kairos conferentie in sept. 2011 in Amsterdam. Lees meer over Daoud Nassar.

Programma Daoud Nassar in Nederland

Zondag 17 maart, Hoofddorp, 10.30 uur
K
erkdienst Oecumenisch Kerkcentrum De Ark, Muiderbos 36, Hoofddorp. www.pghoofddorp.nl  Voorgangers: pastor Leo Mesman en ds Rien Wattel (o.v.)  Aansluitend nagesprek tot 12.45 uur.

Zondagmiddag 17 maart, Rotterdam, 15.30 -17.00 uur
Pauluskerk
Tijdelijke Pauluskerk, Westersingel 7a, Rotterdam (loopafstand Rotterdam Centraal). Aanmelding s.c.kamerling@hccnet.nl  of Keesthieme@gmail.com

Maandagavond 18 maart, Schoondijke, 19.30 uur
Ontmoetingsruimte PKN
, Dorpsplein 37. Met vertaling. Aanmelding: 
pgdeverbinding@live.nl of telefonisch: 0117-371526 / 401414

Dinsdagmiddag 19 maart, Heemstede, 15.00 - 17.00 uur
Pauwenhof
, Achterweg 19 (achter de Oude Kerk aan het Wilhelminaplein), met vertaling. A
anmelding BoschAtze@cs.com of telefonisch 023-023 528 49 46.

Dinsdagavond 19 maart, Leiderdorp, 20.00 uur
Scheppingskerk, Van Poelgeestlaan 2, Leiderdorp, tel.
071-5890259 Aanmelding per e-mail jkapteyn@kpnmail.nlsj.p.zwaan@hccnet.nl of telefonisch 071 - 589 23 15, 071 - 589 89 67

Woensdag 20 maart, Driebergen
Hoge Licht Een bijzondere gecombineerde bijeenkomst: Kerk&Israël én de Palestijnse zaak op één avond. Om 17.30 uur een eenvoudige maar lekkere maaltijd - opgave is handig maar niet verplicht; kosten 5 euro p.p. Daarna om vertelt om 18.30 uur Daoud Nasser zijn verhaal over de http://www.tentofnations.org Om 20.00 uur ontmoeting met de sprekers, bij de koffie en thee doorpraten in de pauze. Om 20.30 uur geeft prof. Henk Vreekamp een lezing met de titel 'Onopgeefbaar verbonden!' Programma

Donderdag 21 maart, Amsterdam, 9.30 – 16.30 uur
Symposium Kerk in Nood in de Balie, Kleine Gartmanplantsoen 10, 1017 RR Amsterdam  (bij Leidseplein). ‘Geloofsgetuigen uit het Heilige Land’. Sprekers: Daoud Nassar, Mgr. Elias Chacour, Fr. David Neuhaus, Hana Bendcowsky.
Opgave en meer info: www.kerkinnood.nl

Vrijdagmiddag 22 maart, Utrecht, 13.00 - 17.00 uur
Symposium over Spiritualiteit van Verzet, Landelijk Dienstencentrum, Haydlaan 2a, Utrecht. Studiemiddag georganiseerd door Vrienden van Sabeel Nederland i.s.m. Kerk in Actie
Opgave via: rien.wattel@gmail.com  Kosten: 5,- (te voldoen aan de zaal)

Vrijdagavond 22 maart, Den Haag, 20.00 - 22.00
Noorderkerk, Schuytstraat 9-11, Den Haag. Organisatie Oecumenisch Beraad Duinoord, opgave ruudstiemer@ziggo.nl

Donaties

Draagt u het werk van de stichting Kairos Palestina een warm hart toe en wilt u ons ondersteunen?
Klik hier om te doneren.


iDeal


Algemeen Nut Beogende Instelling
Follow us on Twitter