Taal
NL
EN
Tekstgrootte
-
+
Kairos Palestina

De Torah commentaren van rabbijn
Jeremy Milgrom, een serie

De joods-Israëlische rabbijn Jeremy Milgrom zet zich in voor mensenrechten. Hij actualiseert de joodse Landtheologie en neemt het op voor de bedoeïenen in Israël en Palestina, die veelal zijn beroofd van hun weidegronden en in desolate omstandigheden verkeren.  Jeremy Milgrom is erg blij wanneer zijn inspirerende teksten een breder publiek krijgen en werkt er daarom graag aan mee dat zijn teksten in vertaling*) op de website van Kairos NL verschijnen.

Door het volgen van de Nieuwsberichten op www.kairospalestina.nl of Facebook blijft u op de hoogte van volgende bulletins van Jeremy Milgrom.

Verschenen zijn:

  "We hebben de neiging om de Bijbel achterstevoren te lezen"
(14 nov. 2016)

Als migratie in jouw familieverhaal, in het verleden, heden of toekomst, een belangrijk kenmerk is, is het Torah gedeelte van deze week (Genesis 12-17) er voor jou: 
 לך לך מארצך -- "Ga uit je land!" - Is de eerste en misschien wel belangrijkste Lees meer

De Torah begint met de Rechten van de Mens
(13 nov. 2016)

In zijn commentaar op het Thora gedeelte van Bereishit van deze week (29 oktober), herinnert Rabbijn Jeremy Milgrom ons aan onze verantwoordelijkheid om de mensenrechten van àlle mensen te eerbiedigen, en dringt hij er bij zijn landgenoten op aan, om
Lees meer

"De Hoge Dagen: Liefde, Geven en Vergeven"  (Deuteronomium 26 - 29)
(4 sept. 2016)

De column van Rabbi Jeremy Milgrom over de Hoge Dagen: Wat ziet God wanneer hij wordt gevraagd om ‘naar beneden uit de hemel neer te kijken’? ‘Zegen Uw volk Israël’ - welke zegen hebben we het meeste nodig ? Lees meer

"Komt allen die dorst hebt, hier is water” (Jesaja 55:1)
(4 sept. 2016)

In de D’var Torah (‘woord van de Torah’) van deze week, herinnert rabbijn Jeremy Milgrom ons eraan, dat ondanks alle schendingen van de mensenrechten die rondwervelen, er nog steeds succesverhalen zijn waarin de rechten van de meest kwetsbaren worden beschermd. Lees meer

- Interview met Rabbijn Jeremy Milgrom (3 juni 2016)

Eind vorig jaar was de liberale rabbijn Jeremy Milgrom, lid van Rabbis for Human Rights (RFHR, Rabbijnen voor Mensenrechten), in ons land en Kerk & Israël Onderweg vroeg hem naar zijn visie op een aantal hete hangijzers. Lees meer

- Heilig zijn te midden van het conflict (12 mei 2016)

Het Torah-gedeelte dat deze week in Israël wordt gelezen is Kedoshim (Leviticus 19-20). Sinds in de diaspora op de laatste Sjabbat een extra dag voor Pesach in acht wordt genomen, vallen joden buiten Israël hierbuiten en lezen zij deze week, dat wat wij vorige week in Israël lazen: Aharey Mot (Leviticus 16-18).  Lees meer

- Parasha van de week: het dichten van de kloof tussen wat zou kunnen worden en wat niet mag worden (15 maart 2016)

In zijn Dvar Tora Parashat Vayakhel, waarschuwt rabbijn Jeremy Milgrom voor het gevaar dat ons allemaal bedreigt als radicale joodse extremisten hun doelen met betrekking tot de Tempelberg bereiken. Hoe kunnen we deze gevaren voorkomen en de rechten veiligstellen van allen in onze regio om in veiligheid en vrijheid te leven? Lees meer

- Rabbijn Milgrom over vreselijke passages in de Bijbel (6 sept. 2015)

De Thora-lezing deze week over de Shoftim (=rechters), Deuteronomium 16: 18-21: 91, heeft een paar kostbare juweeltjes. Maar in het algemeen is ze voor het moderne gevoel nog schokkender dan de lezing van vorige week, Re'eh2; veel van hoofdstuk 20 is zo verschrikkelijk dat er niet uit te lezen valt in het openbaar. Ik zal daarom strategieën suggereren voor het geestelijk overleven van deze tekst, en eindigen met een aangrijpend commentaar van Yitzhak Frankenthal. Lees meer

- Rabbijn Jeremy Milgrom over het 'gebod' om Amalek te verdelgen (13 sept. 2014)

Waarom zou je praten over het veroorzaken van genocide als je het 'collateral damage bij zelfverdediging' kunt noemen? 

Natuurlijk zul je rednecks vinden die de laatste paar verzen van כי תצא  (Korach, parsha of Torah gedeelte) met het bevel om Amalek te verdelgen, toepassen op de huidige lokale en/of internationale oorlog tegen de islam. Maar waarom in het moeras belanden van een zeer on-politiek correcte terminologie, als generaties apologeten in het Westen decennia lang hebben gezocht naar de finesse van het voor de hand liggende jargon van de rechtvaardige oorlog, om die tegen de islam te gebruiken? And it goes down so easily, without a spoonful of sugar... Lees meer

- Rabbijn Jeremy Milgrom: Zoek het recht en niets dan het recht (5 sept. 2014)


een gebod om steeds weer te lezen
 
Na vijftig dagen angst en slachting hebben Israëli en Palestijnen geen van beiden nog leiders die ze kunnen vertrouwen, terwijl de medestanders van beide zijden zich afvragen wat er nog mogelijk is. Voor diegenen die steun zoeken in de cyclus van de joodse liturgie kan niets zo uitdagend zijn als het nu in de ogen zien van het beroemdste vers in de Parashat Shoftim (Deut. 16:18-21:9). Lees meer

- Rabbijn Jeremy Milgrom: "Over de gewelddadige God van Samson." (18 juli 2014)

Wat rabbijn Jeremy Milgrom het meest verbaast (en dat is een eufemisme), is dat God in de opeenvolgende hoofdstukken van het verhaal over Samson uitsluitend wordt aangeroepen in strijdlustige situaties. Hoe anders is de God in Numeri die we aanroepen om ons vrede te geven. Lees meer

- Rabbijn Jeremy Milgrom: "Joods privilege gaat niet boven joodse moraal." (11 mei 2014)
Thuiskomst voor allen – is dat niet wat het vers zegt?

PROCLAMEER VRIJHEID DOOR HET HELE LAND VOOR AL ZIJN BEWONERS!

"Elk vijftigste jaar zal voor jullie een heilig jaar zijn, waarin kwijtschelding wordt afgekondigd voor alle inwoners van het land. Dit is het jubeljaar, waarin ieder naar zijn eigen grond en zijn eigen familie kan terugkeren. " (Leviticus 25:10; NVB). Lees meer

- Yom Ha'atzma'ut (Israëlische Onafhankelijkheidsdag) is goyiem (5 mei 2014)
'Joods en goyiem' was een van de beroemdste  terugkerende  zegswijzen  van de joods-Amerikaanse komiek Lenny Bruce.  'Kool -Aid'  (een populaire frisdrank uit de jaren ’30) is goyiem. Alle taarten van de firma Drake zijn goyiem. Pumpernickel (een zwaar soort donker brood) is  joods...  en, zoals jullie weten, wit brood is erg goyiem... "i. Lees meer
xxxxxxx

- Vluchtelingen en asielzoekers in Israël (17 februari 2014)
Geeft de houding van de Torah jegens de 'ger' een richtlijn voor de behandeling in Israël van de Afrikaanse asielzoekers/ vluchtelingen? En als dat niet zo is, zijn er dan beter toepasbare bijbelse precedenten? Jeremy Milgrom gaat verder met zijn commentaren op Exodus. Lees meer

- In elk hoofdstuk van Exodus is de Torah subversief  (28 januari 2014)
Jeremy Milgrom gaat verder met zijn commentaren op Exodus (B’shalach). De Jeruzalemse rabbijn weet in zijn precieze onderzoek er de fundamentele kritiek op het militarisme, ongelijkheid, hiërarchisch denken en verachting van vrouwen uit te halen. Lees meer

- Een Ruwe (de tien plagen) Diamant ( = geweldloosheid) (13 januari 2014)
Weer een verrassende exegese van rabbijn Jeremy Milgrom, nu over detien plagen die Egypte troffen en waar het volk van God zich buitendiende te houden door binnen te blijven, anders kon het zichzelf weleens besmetten met het kwaad van het geweld. Lees meer

- Gods wanhopige zoektocht naar partners
(4 januari 2014)
Rabbijn Jeremy Milgrom reflecteert dit maal over God ’s  weeklacht: "De HEER zei: 'Wie heeft de mens een mond gegeven? Wie maakt iemand stom of doof, ziende of blind? Wie anders dan ik, de HEER?'" (Exodus 4:11). Lees meer

- Een Chanoeka-boodschap aan internationale werkers voor vrede en gerechtigheid (3 december 2013)
Chanoeka is een van de kleinere joodse feesten, die aan belang hebbengewonnen. Rabbijn Jeremy Milgrom van de Rabbi’s for Human Rights inJeruzalem legt uit waarom. Lees meer


- De eerste volksverplaatsing (16 december 2013)
Het commentaar van rabbijn Jeremy Milgrom betreft de meest bekendepassage in de Torah-lezing van deze week (Gen. 44:18-47:27), namelijkhet pleidooi van Juda tegenover Jozef en Jozef's 'coming out' naar zijnbroers toe. Lees meer

- Enkele commentaren en vragen bij de Landbelofte  (14 november 2013)
Jeremy Milgrom geeft een commentaar met vragen over het boek Vayetze ( Genesis 28:10-32:3) en de Landbelofte. Lees meer

*) Met dank aan Gied ten Berge en Heleen Ransijn voor het verzorgen van de vertalingen.

Donaties

Draagt u het werk van de stichting Kairos Palestina een warm hart toe en wilt u ons ondersteunen?
Klik hier om te doneren.


iDeal


Algemeen Nut Beogende Instelling
Follow us on Twitter