Taal
NL
EN
Tekstgrootte
-
+
Kairos Palestina

Recensie van het nieuwe boek van Naim Ateek 

Dinsdag 24 april 2012 verscheen de Nederlandse vertaling van een nieuw boek van de bekende Anglicaanse theoloog Naim Ateek.

Gied ten Berge schreef er half mei een recensie over op verzoek van Oecumene.nl, ook geplaatst op Nieuw Wij.

De auteur was zelf aanwezig bij de presentatie. Er was ook een paneldiscussie o.l.v. Janneke Stegeman over het boek. Deelnemers aan het panel waren prof. mr. Paul de Waart, emeritus hoogleraar internationaal recht, prof. dr. Martien Brinkman, hoogleraar theologie aan de Vrije Universiteit (VU) en prof. dr. Peter-Ben Smit, universitair docent Nieuwe Testament aan de VU en bijzonder hoogleraar vanwege het Oud-Katholiek Seminarie aan de Universiteit Utrecht.


De Palestijnse theoloog sprak in september 2011 de Kairosconferentie in Amsterdam toe en trad een paar dagen later ook voor ca. 200 mensen op in het Soeterbeeck programma aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, zie video-opname. 

Naim Stifan Ateek is Palestijn, Anglicaans priester en ‘Arabisch burger’ van Israël. Hij is directeur en medeoprichter van Sabeel, het oecumenisch centrum voor Palestijnse bevrijdingstheologie in Jeruzalem. Eerder schreef hij Recht en gerechtigheid, een Palestijnse bevrijdingstheologie, zie Wikipedia  

Het nu vertaalde boek Roep om verzoening, een Palestijnse christen over vrede en recht biedt Ateeks persoonlijke en gelovige visie op de moeilijke situatie van Palestijnse christenen en hun geweldloze verzet tegen de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden. Ateek tekent protest aan tegen de kritiekloze sympathie van het christelijke Westen voor het zionisme. Ateek benadrukt in dit boek dat gerechtigheid en recht onmisbaar zijn voor vrede en verzoening. Het boek wordt aanbevolen voor bespreking in gespreksgroepen. Het is te bestellen bij het Boekencentrum.

 

 

 


Donaties

Draagt u het werk van de stichting Kairos Palestina een warm hart toe en wilt u ons ondersteunen?
Klik hier om te doneren.


iDeal


Algemeen Nut Beogende Instelling
Follow us on Twitter