Taal
NL
EN
Tekstgrootte
-
+
Kairos Palestina

Persbericht, 18 oktober 2012

Ruim veertig betrokkenen uit de wereld van kerk en politiek waren dinsdag 16 oktober 2012 bijeen op de schilderachtige lokatie Kasteel Stapelen in Boxtelgastvrij ontvangen door de daar gevestigde Paters Assumptionisten. Op uitnodiging van Kairos Palestina NL spraken zij op persoonlijke titel over het appel dat Palestijnse christenen doen in het Kairosdocument:
Wat zijn voor ons in NL manieren om een rechtvaardige vrede tussen Palestina en Israël te ondersteunen op een wijze die recht doet aan menselijke en christelijke waarden en overtuiging?
Concreet:  Wat willen en kunnen Nederlandse kerken en organisaties doen om gehoor te geven aan de oproep in het Kairos document tot Boycot, Desinvestering en Sancties (BDS) om een rechtvaardige vrede in Israël en Palestina te bewerkstelligen?

Speciale gasten uit Palestina waren Rifat Kassis, oud-president van de internationale beweging Defence for Children International (DCI), geweldloos mensenrechtenactivist, meerdere malen gevangen gezet door Israel, coördinator en een van de schrijvers van het Kairos-document, en Shatha Bannoura, een jonge Palestijnse econome, actief voor vrede en rechtvaardigheid.

Zij toonde een korte video: 'I am sick of...'. Daarin klinkt na inmiddels 65 jaar Nakba ('de Catastrofe'), de stem van een kind, die niet kan leven in bezetting en militaire terreur.

Beiden betoogden hoe het leven van de Palestijnse inwoners in hun eigen land onmogelijk wordt gemaakt door de Israëlische bezetter, zoals bijvoorbeeld door het systematisch verwoesten van woningen en olijfgaarden en het gevangen nemen van kinderen. Watertoevoeren worden naar willekeur afgesloten, checkpoints opgericht en leefgemeenschappen ommuurd als gevangenissen.

De kernbegrippen, die Kassis en Bannoura onderscheiden: Normalisatie – in simpel Nederlands ‘de lieve vrede’, ‘gewoon doen of er niets aan de hand is’  – staat het bereiken van een rechtvaardige vrede in de weg, in plaats van haar te bewerkstelligen; Anti-normalisatie richt ons op de pijnlijke, maar essentiële  vragen die ons kunnen leiden naar de rechtvaardige vrede die wij allen zo vurig wensen, voor alle inwoners van Israël en Palestina.

Drs. Gied ten Berge, socioloog en theoloog, hield een gedegen inleiding tot de discussie over het beladen onderwerp BDS: Boycot, Desinvestering en Sancties. De lezing biedt een goed overzicht op de klemmende vragen die ons gesteld worden. In een separate bijlage vindt u de tekst van de lezing die Gied ten Berge hield. Ten Berge is bestuurslid en secretaris a.i. van Kairos Palestina Nederland

Donaties

Draagt u het werk van de stichting Kairos Palestina een warm hart toe en wilt u ons ondersteunen?
Klik hier om te doneren.


iDeal


Algemeen Nut Beogende Instelling
Follow us on Twitter