Taal
NL
EN
Tekstgrootte
-
+
Kairos Palestina
http://www.kairospalestina.nl

Nieuwsbrief Kairos Palestina NL : 9 februari 2014

Kairos is het beslissende moment voor de Palestijnen. Onrecht tekent hun leven. De Israëlische bezetting schaadt de menselijkheid van zowel Palestijnen als Israëliërs. Palestijnse Christenen roepen op tot een rechtvaardige oplossing waarin allen in vrijheid en veiligheid kunnen leven.                     Beste vrienden en belangstellenden van Kairos Palestina in Nederland,


Dit keer een speciale Nieuwsbrief in verband met de zeer verontrustende ontwikkelingen in de Cremisan vallei bij Betlehem: wij vragen dringend uw medewerking om onze petitie te ondersteunen.

OPROEP AAN VRIENDEN EN SYMPATISANTEN VAN SABEEL EN KAIROS

STEUN EN VERSPREID DE PETITIE VAN SABEEL EN KAIROS TEGEN DE BOUW VAN DE MUUR IN DE PALESTIJNSE VALLEI VAN CREMISAN!

Vrienden van Sabeel Nederland en Kairos Palestina Nederland, twee interkerkelijke bewegingen die stem geven aan Palestijnse christenen, zijn een petitie gestart.
Wij vragen de lidkerken van de  Raad van Kerken in Nederland zich uit te spreken tegen de voortgaande annexatie van Palestijns land en met name tegen de bouw van de muur in de vallei van Cremisan. Deze muur zal het bestaan van 58, voor een groot deel christelijke families onmogelijk maken. De wijn die door deze boerenfamilies in de vallei van Cremisan wordt verbouwd is internationaal bekend als wijn die gebruikt wordt in Eucharistie- en Avondmaalsvieringen. Het klooster in de vallei geeft onderwijs aan hun kinderen.

Sabeel en Kairos vragen de kerken direct hun zorgen kenbaar te maken bij de Israëlische ambassadeur in Den Haag en bij minister Timmermans van Buitenlandse Zaken. Sabeel en Kairos geven met de petitie zelf gehoor aan de oproep van de Internationale Heilig Land Coördinatiegroep van RK bisschoppen, die onlangs Gaza en Cremisan bezocht. Sabeel en Kairos onderstrepen de oproep van de bisschoppen, waarin onder meer staat:

“Wij erkennen het recht van de staat Israël op veiligheid en veilige grenzen. Echter, de geplande route van de Veiligheidsmuur wijkt sterk af de Groene Lijn, de internationaal erkende demarcatie lijn die Israël scheidt van de in de zesdaagse oorlog van 1967 veroverde gebieden. Meer dan driekwart van de geplande route van de muur valt buiten de Groene Lijn en is illegaal volgens een advies voor grensmarkering van het Internationale Hof van Justitie, terwijl het ook een flagrante schending is van de Conventie van Genève en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.”

Teken de petitie op  houcremisanpalestijns.petities.nl

De tekst van de brief aan de kerken treft u aan op onze site.

Indien nodig zal hier ook verdere informatie verschijnen over het verloop van de actie en speciale gebeurtenissen. Lees meerWij vragen u dringend:
onderteken en verspreid de petitie.  Stuur emails  aan al uw vrienden en vriendinnen, plaats de oproep op uw facebookpagina, twitter over de petitie. Verspreid de  oproep om te tekenen via email-netwerken in uw gemeente of parochie, enzovoorts! Gebruik de foto!

met vriendelijke groet,

Jan van der Kolk, voorzitter van Kairos Palestina Nederland

www.kairospalestina.nl

Ds. Rien Wattel , voorzitter van Sabeel Nederland

vriendenvansabeelnederland.nl


Kort Nieuws

Promotie van Janneke Stegeman en symposia groot succes


Eerder informeerden wij u over de promotie op 14 januari 2014 van Janneke Stegeman op haar proefschrift Decolonizing Jeremiah: Narratives, Conflict and Identity in Religious Tradition. In rond Nederlands: Jeremia ontzet.

Inmiddels mogen wij Janneke na haar geslaagde verdediging aanspreken als dr. Stegeman
en kijkt zij met ons terug op een prachtige promotie en twee dito symposia. De inhoud daarvan draagt sterk bij aan het draagvlak voor het werk aan gerechtigheid voor allen in het Land, in Israël en Palestina. Verslag en foto's treft u op onze site. Lees meer
Nieuwe columns van Jeremy Milgrom

Inmiddels zijn op onze website al zes columns van de joods-Israëlische rabbijn Jeremy Milgrom verschenen.Ze staan overzichtelijk gerangschikt onder een aparte menu-knop op de site. Door het volgen van de Nieuwsberichten op www.kairospalestina.nl blijft u op de hoogte van volgende bulletins van Jeremy Milgrom.


Kom en Zie!

De inschrijving op een aantal eerder getipte reizen naar Israël / Palestina in maart en mei 2014 staat nog open. Tijdens deze reizen vinden veel ontmoetingen plaats met joden, moslims en christenen. Hierdoor wordt meer inzicht gekregen in de impact van het conflict op het dagelijks leven van mensen, maar ook op de inzet van Israëliërs en Palestijnen voor vrede en gerechtigheid. Bij alle drie de reizen verblijft u in Galilea, Bethlehem en Oost-Jeruzalem. Steeds weer is de ervaring, dat zij die het Land bezoeken, geïnspireerd, geroerd en met veel nieuwe inzichten over de huidige situatie terugkeren. Lees meer

Gift

Kairos NL drijft op de steun van u als donateurs. Wanneer u Kairos met een gift in het werk kan ondersteunen, dan is dat van harte welkom. Het bankrekeningnummer is NL73TRIO 0198 449 763 t.n.v. Stg. Kairos Palestina
Met vriendelijke groet,

 Igo Corbière
namens Werkgroep Kairos Palestina Nederland

www.kairospalestina.nl


Kijk a.u.b. regelmatig op onze site: u  treft u er actuele informatie, die goed wordt bijgewerkt;

Wanneer u een tijdje niet op de site bent geweest, kunt u eenvoudig onder Nieuws even terugkijken wat er zoal is gepasseerd aan berichten
Ook via de Sociale Media kunt u ontwikkelingen in en rondom Kairos Palestina NL prima volgen:
- Er is een
Twitter account  Twitter adres Kairos Palsetina NL : @KairosNLTwitter logo    Hierop verschijnt ook een Tweet wanneer er een Nieuwsbericht op de Kairos NL site www.kairospalestina.nl wordt geplaatst

- Ook op Facebook is Kairos actief aanwezig: wordt vriend! https://www.facebook.com/KairosPalestinaNederland  Facebook Kairos Palestina NL


Steun het werk van Kairos alstublieft met een gift: u kunt uw donatie overmaken op bankrekeningnummer is NL73TRIO 0198 449 763 t.n.v. Stg. Kairos Palestina
ANBI logo    Kairos Palestina Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften zijn daarom fiscaal aftrekbaar.

Mocht u deze Nieuwsbrief niet meer willen ontvangen of heeft u reacties, dan kunt u mailen aan info@kairospalestina.nlDonaties

Draagt u het werk van de stichting Kairos Palestina een warm hart toe en wilt u ons ondersteunen?
Klik hier om te doneren.


iDeal


Algemeen Nut Beogende Instelling
Follow us on Twitter